شناسایی عوامل مؤثر و پیامدهای رفتارهای غیردانشگاهی در میان استادان دانشگاه

علی اصغر پورعزت, آرین قلی پور, الهام حیدری, مجید سعیدی نژاد, سمیرا ندیرخانلو

چکیده


وجود انتظارات خاص از دانشگاهیان به دلیل دارا بودن وظایف و مأموریت های حساس و ویژه در جوامع، تأثیر گذاری رفتارهای آنها را دوچندان می کند. از این رو بروز رفتارهای غیردانشگاهی در میان آنها علاوه بر تأثیر مستقیم بر تجربیات تحصیلی، کیفیت یادگیری و ادراکات دانشجویان از دانشگاه، می تواند تأثیرات غیرمستقیم گسترده ای نیز در سایر حوزه های جامعه داشته و اعتبار و وجهه دانشگاه را به مخاطره اندازد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه های استادان نسبت به رفتارهای غیردانشگاهی، علل بروز این رفتارها و پیامدهای آن بررسی شده است.

موضوع


اخلاق;علوم وفناوری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.