اخلاق در کتابداری و اطلاع‏ رسانی: مطالعه دیدگاه‏های دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع‏ رسانی

نصرت ریاحی‏‏نیا, زویا آبام

چکیده


بسیاری از حرفه‏ها به منظور کسب اعتماد عمومی، برای هدایت اعضا، انجمن‏ها و سازمان‏های حرفه‏ای خود آیین‏نامه‏های اخلاقی ایجاد نموده‏اند. این آیین‏نامه‏ها با مؤلفه‏های مرتبط با اخلاق سروکار داشته و بیان رسمی ‏ارزش‏های حرفه‏ای با توجه به رفتارهای اخلاقی می‏باشند. کتابداران نیز به ‏یک راهنمای ارزش‏های مهم حرفه‏ای نیاز دارند. به همین منظور، بسیاری از کشورها و انجمن‏های حرفه‏ای کتابداری به تهیه آیین‏نامه‏های اخلاقی برای جامعه حرفه‏ای خود اقدام کرده‏اند. پژوهش حاضر به شناسایی و تعیین اهمیت نسبی مؤلفه‏های اخلاقی مطرح در حرفه کتابداری و اطلاع‏رسانی می‏پردازد و میزان آشنایی دانشجویان این رشته را با این مؤلفه‏ها مورد مطالعه قرار می‏دهد

موضوع


اخلاق;علوم وفناوری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.