رفتارهای عملیاتی مبتنی بر ارزش های سازمانی در لایه های مدیران ارشد

حامد صمدانیان, ایرج سلطانی

چکیده


جاری سازی ارزش های سازمانی موجب بهبود رفتار کارکنان شده و اخلاق حرفه ای به مبنایی برای کسب و کار تبدیل می گردد. سازمان های سرآمد به دنبال ایجاد کدهای رفتاری مبتنی بر ارزش های سازمانی هستند. توجه به چگونگی و سازوکارهای لازم برای جاری سازی ارزش ها و تبدیل آن به رفتارهای عملیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است

موضوع


ارزش های سازمانی;رفتارهای عملیاتی; کدهای اخلاقی و رفتاری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.