نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آبام, زویا, گروه علوم کتابداری و اطلاع‏رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران
آتشک, محمد, گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
آتشک, محمد, گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي
آذر, عادل, گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
آراسته, حمیدرضا, دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، تهران
آهنگری, فرشته, گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه قم
آیتی, محسن, گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند

ا

ابراهیم پور, داود, گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
ابوالقاسمی, محمود, گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
ابوالقاسمی, محمود, گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي
احسان فر, گلشن, گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
احمدی, علی اکبر, گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران
احمدی, کیومرث, دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسماعیلی, پژمان, گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
اشرف جهانی, آزیتا, گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران
اصل باغ, سحر, گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
اکبری, رامین, گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
الوانی, سید مهدی, دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
امیری, محمداصغر, گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند
امیری, مقصود, دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

ب

براری, مجتبی, گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهنام جام, لیلا, گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
بیک زاد, جعفر, گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب

پ

پورعزت, علی اصغر, گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
پورعزت, علی اصغر, گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

1 - 25 (84)    1 2 3 4 > >> 


شاپا: 7634-2251