دوره 9, شماره 16 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی مقایسه¬ای جلوه¬های «خشونت علیه زنان» در داستان¬های «دختر غبار» نوشتة وندی وَلِس و «کولی کنار آتش» نوشتة منیرو روانی¬پور PDF
مائده اسداللهی, سهیلا صلاحی مقدم, مریم حسینی
تأثیرپذیری ملّای جزیری از حافظ شیرازی در مضمون عشق PDF
هادی بیدکی
بررسی محتوایی و سرچشمه هاي فكري فخرالدّين علي صفي در لطائف الطّوائف PDF
حدیث دارابی, وحید سبزیان پور
بررسی تطبیقی فقر در شعر عبدالوهاب بیاتی و ایرج میرزا PDF
حسن سرباز, جمیل جعفری, حمدیه صحرارو
بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهری و سن ژون پرس با نگاهی به عرفان شرق‏دور PDF
فائزه طاهری, فرهاد طهماسبی
بررسی تطبیقی «مناظرۀ شمشیر و قلم» در زبان فارسی و عربی PDF
بهنام فارسی, ابوالحسن امین مقدسی
اصلاح يك خطا: سرچشمة نوع ادبي تمثيل رؤيا كجاست؟ PDF
فاطمه فرهودي‌پور, مصطفی گرجی, بهناز علي‌پور گسكري
جهان مدرن شاعرانه نزد شارل بودلر و نیما یوشیج PDF
شهلا قرایی, کریم حیاتی آشتیانی
بررسی تطبیقی نمادهای خورشید و پرواز در اسطورۀ ایکاروس و شعر عطار نیشابوری PDF
پدرام لعل‌بخش, مریم پیمان
مقایسۀ تطبیقی ادیسۀ هومر و گرشاسب نامۀ اسدی طوسی PDF
وحید مبارک
حصر و قصر در بلاغت عربی و فارسی PDF
محمد رضا نجاریان
بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در شعرملک‌الشّعرای بهار و امل دنقل PDF
ابراهیم واشقانی فراهانی, رضا تواضعی


شاپا: 6512-2008