نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آزادوار, مهدی, بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، 115-78615، ایران
آشنائی, مهناز, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

ا

ابدالی‏ مشهدی, علیرضا, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
ابراهیمی, اسماعیل, دانشگاه شیراز
ابراهیمی, اسماعیل, دانشيار مركز بيوتكنولوژي كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز (ایران)
ابراهیمی, راحله, دانشگاه ارومیه
ابراهیمی, میترا, دانشجوی دکترای بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابرین¬بنا, مسعود, دانشگاه ارومیه،
ابوطالبی, شهربانو, دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
احسانی, پرستو, انیستیتو پاستور ایران، تهران
احمدی, جعفر, دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
احمدی, هادی
احمدی افزادی, مسعود, دانشجوی دکترا، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه کشاورزی سوئد
احمدی خواه, اسدالله, ‏عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، گروه بیوتکنولوژی
احمدی خواه, اسدالله, دانشگاه شهید بهشتی
احمدی خواه, اسدالله, عضو هیات علمی، گروه زیست فناوری، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی تهران (ایران)
ارجمند قهستانی, رامین, دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم باغباني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران.
ارضی, ایمان
اسدی, ملک حسین, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
اسدی آقبلاغی, مرضیه, دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه تهران
اسدی فوزی, مسعود, دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسدی‌آقبلاغی, مرضیه, دانش‌آموخته مهندسی منایع طبیعی- محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
اسدیان, مهرداد, دانشگاه صنعنی شاهرود
اسدي آقبلاغي, مرضيه, دانشجوي دكتري رشته محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي
اسکندری نسب, مرادپاشا, عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

1 - 25 (493)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


شاپا: 6705-2228