نشاء علم

نشریه نشاء علم با هدف، سياست پژوهي علم و فناوري، اطلاع رساني، ترويج علم، كمك به مديران مراكز تصميم ساز و تصميم گير علمي كشور و همچنين جهت دهي به نخبگان، پژوهشگران وعلاقه مندان به نوآوري هاي علمي، پژوهشي و فناوري منتشر شده است. همانگونه كه در عنوان نشريه نيز مشهود است، اين نشريه قصد دارد تا با رصد و فرهنگ سازي موضوعات علمي نو پديد كه كمتربدان پرداخته شده است زمينه و شرايط نشاء و بارورى آنها را در كشور فراهم نمايد. انتخاب اعضاي تحريريه توانمند علمي و اجرايي، مبين هدف گذاري افق هاي درخشان علمي و اثرگذاري بالا در روند فرهنگ سازي، سياست گذاري و برنامه ريزي امور علمي و فناوري مي باشد.

دوره 6, شماره 1 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

شاخصهای مرسوم و جدید در علم سنجی PDF
لیلا کرمی, میترا پیرحقی, علی اکبر صبوری
شبـه علـم PDF
فاطمه کاظمی, علی اکبر صبوری
نشریات ایده جریان های نو PDF
سارا نورانی
رویکردهای جدید در دیپلماسی علم و فناوری PDF
محمد عبدالحسین زاده
مفهوم و جایگاه سواد علمی در پیشرفت و توسعه پایدار کشور PDF
عابد بدریان
چیستی روزنامه نگاری علمی PDF
اکرم قدیمی, آزیتا منوچهری قشقایی
پزشکی فردی: تحولی جدید در مراقبت از بیمار به سمت پیش بینی و پیشگیری PDF
لیلا ماه رخ, خشایار کریمیان, علی اکبر موسوی موحدی
تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت PDF
محمد بهنام راد, فرشته تقوی, فائزه موسوی موحدی, علی اکبر موسوی موحدی
زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی PDF
احسان زنگنه, مژگان ترکمان مومنی, علی مسعودی نژاد
زالوی طبی ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان PDF
معصومه ملک, محمود خدا دوست
نیمه تاریک عطرها و رایحه های مصنوعی PDF
یحیی سفید بخت


شاپا: x8003-539