مطالعات نواحی شهری


دوره 3, شماره 8 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

مکان¬یابی بهینۀ اسکان موقت دانشجویان پس از زلزلۀ احتمالی شهر کرمان (مطالعۀ موردی: مناطق 3 و 4) PDF
مهدی ابراهیمی نژاد, طیبه دمیری
ارزیابی آسیب¬پذیری محلاّت شهر جیرفت در مقابلِ سیلاب و ارائۀ راهکارهای حفاظتی PDF
ابوذر پایدار, امیر ارسلان سنجری
اولویت¬بندی نماگرهای رشد هوشمند در راستای باز زنده¬سازی بافت¬های تاریخی (مطالعۀ موردی: بازار شهر کاشان) PDF
رسول حیدری سورشجانی, نسترن خلجی
ظرفیّت سنجی کالبدی بافت مرکزی شهر¬ها به منظور توسعۀ میان‌افزا (مطالعۀ موردی: شهر میناب) PDF
کرامت الله زیاری, محمد ابراهیمی, محمود آروین, سید علی علوی
بررسی و ارزیابی فضایی کالبدی شاخص های رشد هوشمند با استفاده از مدل WASPAS (مطالعۀ موردی: مناطق شهر یزد) PDF
علی اصغر عبدالهی, زهرا خدامان
مطالعۀ تطبیقی کلانشهر های ایران از لحاظ شاخص های توسعۀ پایدار PDF
عبدالرضا فرجی‌راد, حجت الله پاشاپور, محمد پوراکرمی, آرمان مسلمی
واکاوی تأثیرات شهرسازی مدرن در ساخت اقتصادی و تجاری بافت¬های کهن شهری (مطالعۀ موردی: بافت کهنِ شهر زنجان) PDF
ابوالفضل مشکینی, محمد جواد حیدری
تحلیل تطبیقی دسترسی به فضاهای عمومی و کارکرد سیمای شهری با رویکرد توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: مناطق 1 و 2 شهر کرمان) PDF
حسین غضنفرپور, بهنام مغانی رحیمی, فاطمه بلوچ امدادی