سامانه های غیرخطی در مهندسی برق

نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق در سال 1391 براساس نامه شماره 18/3/159811 مورخ 1391/8/2 کمیسیون نشریات علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف توسعه مرزهای دانش و  گسترش و نشر پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در گرایش های مختلف مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر تحلیل و طراحی سامانه های غیرخطی توسط دانشگاه صنعتی سهند تبریز تاسیس گردید. این نشریه تخصصی در حال حاضر به زبان فارسی  توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم و فناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و توزیع می گردد و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه  میشود.


دوره 4, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

شناسایی مدل غیرخطی جدید برای میراگر MR و استفاده از آن در کنترل سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو PDF
محمد مرادی نربین, مهدی میرزایی, سجاد آقاسی زاده شعرباف
جبران‌سازی تطبیقی عدم توازن IQ در سیستم OFDM با استفاده از ترکیب بروزرسانی انتخاب‌گر داده و انتخاب‌گر ضرایب در حوزه‌ی ويولت PDF
جعفر راثی, بهزاد مظفری‌ تازه‌کند
طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرنده فاخته (COA) PDF
امین صفری, محمد اسماعیل جنگجو
طراحی خلبان خودکار با استفاده از کنترل مد لغزشی مرتبه کسری هموار PDF
پیمان احمدی, احمد رضا ولی, وحید بهنام‌ گل
طراحی مسیر و کنترل مسیر پرواز در سامانه‌های هوابرد جهت استحصال بهینه انرژی بادی PDF
محمد مهدی فرکیان, فرهاد بیات
تحلیل پایداری و طراحی قانون هدایت پایدار در زمان محدود با در نظر گرفتن نویز اندازه گیری در حلقه هدایت PDF
ولی اله غفاری


شاپا: 3146-2322