مطالعات پژوهشی راهور

فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور نشریه علمی–پژوهشی پلیس راهور ناجا است که از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد. این نشریه از همان ابتدا موفق به  دریافت درجه علمی-پژوهشی از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق مجوز شماره 181354/3 شد.هدف از انتشار فصلنامه، تبیین چشم‌انداز و افق‌های مدیریت ترافیک و حمل و نقل در حوزه جامعه شناسی ترافیک، رسانه و ترافیک، اقتصاد، ایمنی، قوانین و مقررات ترافیکی، مهندسی و خدمات ترافیکی، عوامل اجتماعی و فرهنگی ترافیک و مدیریت حمل و نقل و ترافیک است.


دوره 6, شماره 21 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

سنجش قابلیت‌های وب‌سایت پلیس راهور کشور جمهوری اسلامی ایران PDF
آرمان احمدی زاد, ابراهیم عباسی, مهین رحیم پور, سهیلا حیدری
میزان انطباق سطح خوانایی آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی با سطح سواد عمومی مخاطبان PDF
محمد ابراهیم قادری مقدم, محمود نوذری
رابطه سرمایه اجتماعی پلیس راهور و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان PDF
داود دعاگویان
ارزیابی رفتارهای ترافیکی رانندگی بر اساس تمرکز، اضطراب و پرخاشگری با نقش واسطه‌ای تکلیف دوگانه PDF
پرویز فداکار گبلو, زهرا قنبری, مهدی مولایی یساولی, سید مسلم موسوی‌ پناه
شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های سنجش عملکرد اجرائیات پلیس راهور ناجا PDF
یوسف محمدی مقدم, حمید رضا حیدری, رضا سخایی, محمد سهرابی
وضعیت فضای شهری برای حضور معلولان و جانبازان با رویکرد ایمن‌سازی محیطی (مطالعۀ موردی: محلۀ برج قربان شهر همدان) PDF
محمد رضا احدی, محمد زمان حسن پور
تحلیل آماری شدت تصادفات بر اساس عوامل درگیر (بر اساس داده‌های تصادفات استان مازندران) PDF
رضا عباسعلی‌پور متی کلایی, فرشید رضا حقیقی


شاپا: 3529-2322