راهور

نشریه راهور با صاحب امتیازی دفتر تحقيقات كاربردي پليس راهور ناجا موفق به دریافت مجوز علمی ترویجی 751/11/3 مورخه 88/5/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد.این نشریه در این محورها به ارائه مقالات ارزشمند می پردازد: عوامل فرهنگی و اجتماعی ترافیک; مدیریت حمل و نقل ترافیک; فنی و مهندسی ترافیک; خدمات ترافیک; قوانین و مقررات ترافیک; سلامت و ترافیک; فناوری اطلاعات و ترافیک; ایمنی ترافیک; اقتصاد ترافیک.


دوره 14, شماره 38 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند در مدیریت ترافیک تهران PDF
محمد صالح نصیر, عبدالله هندیانی
تخمین عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار رانندگی پرخطر بررسی موردی جوانان شهر ساری PDF
علی اصغر عباسی اسفجیر, شیوا پورقاضی گلباغی, حوریه امین سرخی
تعیین معیار مناسب شناسایی قطعات پرتصادف بزرگراه‌های کشور بر اساس تحلیل خطر فردی PDF
شاهین شعبانی, وحید حیدری چاشتری, مهدی معتمدی سده
مسائل حقوقی ناشی از تصادفات رانندگی PDF
محمد مهدی حسینی
نقش کارکردهای عصب‌روان‌شناختی در بروز سوانح جاده‌ای: مرور نظام‌مند PDF
حمید خانی پور, محمد نقی فراهانی
تحلیل تأثیر طوفان‌های 120 روزه بر افزایش تصادفات جاده‌ای (موردمطالعه: محورهای منتهی به شهرستان زابل) PDF
ایوب شرافتی, امین میش مست نهی


شاپا: 8280-1735