راهور

نشریه راهور با صاحب امتیازی دفتر تحقيقات كاربردي پليس راهور ناجا موفق به دریافت مجوز علمی ترویجی 751/11/3 مورخه 88/5/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد.این نشریه در این محورها به ارائه مقالات ارزشمند می پردازد: عوامل فرهنگی و اجتماعی ترافیک; مدیریت حمل و نقل ترافیک; فنی و مهندسی ترافیک; خدمات ترافیک; قوانین و مقررات ترافیک; سلامت و ترافیک; فناوری اطلاعات و ترافیک; ایمنی ترافیک; اقتصاد ترافیک.


دوره 14, شماره 39 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تحلیل تصادفات جاده‌ای با رویکرد اقلیمی در محور قزوین - رشت PDF
مسعود صفائی‌ پور, مسعود مدانلو جویباری
بررسی علل تخلفات رانندگی در شهرستان اراک و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای آن PDF
رضا اسماعیلی, شعبان اولادی
تأملی بر تحلیل محتوایی و جریان دانشی فصلنامۀ مطالعات پژوهشی راهور PDF
یوسف محمدی‌ مقدم, علی سیاح پور, فاطمه همتیان
تحلیل جامعه‌شناختی رفتارهای پرخطر رانندگی در کلان‌شهر تهران PDF
رضا علی محسنی, محمد مهدی لبیبی, زهرا یادگارزائی
بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر ارتقای سطح ایمنی راههای استان لرستان در سال 94 PDF
علی نجفی, سید سعید کشفی, هویدا تزار
ارائۀ روشی برای بازشناسی خودکار پلاک‌های مخدوش در فرایند حمل‌ونقل هوشمند PDF
وحید یادگاری, مهدی قلی‌ زاده


شاپا: 8280-1735