فصلنامه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

بر اساس نامه شماره 3/4817 مورخ 1386/6/11 دفتر امور پژوهشی وزارت علوم،تحقيقات و فناوری و بيانيه رای کميسيون بررسی نشريات علمی کشور در تاريخ 1386/4/23 ،به اين فصلنامه درجه علمی-پژوهشی اعطا شده است.  طی سالهای اخیر با استقبال مردم از سرویس های ارزش افزوده در شبکه های مخابراتی و نیز گسترش شبکه های دسترسی فیبر نوری سراسری، عملا ارتباطات به جایگاه شایسته خود نائل گردیده و شبکه های ارتباطی به بخش هایی نظیر شبکه های زیر ساختی، شبکه های مخابراتی، شبکه های پستی و شبکه های پست مالی با ماهیت های مجزا تبدیل شده است. فناوری اطلاعات نیز به دلیل همین استقبال و تاثیر مهمی که در سهولت زندگی مردم داشت از مفهومی انتزاعی به مقوله ای کاربردی تغییر ماهیت داده است. تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در این نشریه محملی برای عرضیه و ارائه این دسته از دانشهااست.


دوره 7, شماره 23-24 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

مدل‌سازی بهينۀ رضایتمندی بیمار از پزشک مبتني بر روش¬هاي يادگیری ماشین PDF
مجتبی شادمهر, زینب الهدی حشمتی, فاطمه ثقفی, هادی ویسی
ارائۀ روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه¬های هوشمند حسگر بی¬سیم PDF
فائزه طالبیان, حسن ختن لو, منصور اسماعیل پور
مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی PDF
علی حکیم جوادی, محمد مهدی سپهری
ارائۀ الگويي براي ارزيابي خدمات فناوري اطلاعات برمبناي رويكردي براساس مدل‌هاي حاكميت فناوري اطلاعات PDF
سید احمد طباطبایی, سید کمال چهارسوق
ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی PDF
مهدی زرکش زاده, زینب الهدی حشمتی, هادی زارع, مهدی تیموری
مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی PDF
نفیسه شفیعی, مهدی شجری