رایانش نرم و فناوری اطلاعات


دوره 3, شماره 4 (1393)

فهرست مطالب

مقالات

مکا ن یابی در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر مصالحه بین روش های Range-Free و Range-Based PDF
یونس احمدی, ناصر ندا
بهینه کردن تعداد ابرگرهها در شبکه های حسگر بیسیم نامتقارن بر اساس الگوریتم فاخته PDF
نیما جعفری نویمی پور, الیار حسین زاده مکرم, فرناز شریفی میلانی
بهینه سازی شکل قطبها توسط الگوریتم ژنتیک بمنظور کاهش نویز در موتورهای رلوکتانسی سوئیچ شونده PDF
احمد دادپور, کوروش انصاری
تعیین مکان و اندازه بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع جبران شده با خازن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات باینری PDF
رضا باغی پور, مهدی حسینی
طراحی ضرب کننده ی آنالوگ چهار ربعی با مقاومت بالا در برابر تغییرات PVT با استفاده از الگوریتم ژنتیک PDF
آرام بهارمست, جواد ازهری, مجید رافعی, محمدرضا موسوی میرکلایی
بهینه سازی شبکه توابع اساسی شعاعی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی برش نرمالیزه PDF
معصومه محسنی, رضا قادری, علیرضا اسودی, مهدی ازوجی
یک سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند برای معامله سهام در بازار بورس تهران PDF
نیما شایان فر, ولی درهمی


شاپا: 2383- 1006