صنعت و دانشگاه

مجله صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه منتشر می شود این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه های گوناگون می باشد. انواع مقالات چاپی در فصلنامه شامل مقالات مروری، تحقیقاتی و کوتاه میباشد.

دوره 9, شماره 33-34 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

تبیینی از چرایی و ضرورت تعامل گسترده دانشگاه با صنعت PDF
رضا مهدی, مسعود شفیعی
شاخص‌هاي نوآوري جهاني و بررسي نقاط ضعف و قوت ايران در اين شاخص‌ها PDF
حجت الله حاجی حسینی, فاطمه صادقیان
دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات PDF
اصغر زمانی, مهتاب پورآتشی
بهینه‌پویی برای حمايت از نوآوري: بررسي روند توسعه طرح‌هاي برنده جايزه بين‌المللي خوارزمي (KIP) PDF
هما قائدشرفي, قاسم رمضان‌پور نرگسي
تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان PDF
امین نیک پور
تأثیر اخلاق کاری بر استرس شغلی (پژوهشی دانشگاهی، راهبردی برای صنعت) PDF
احمد عربشاهی کریزی, ابوالفضل عرفانی فر