پیشرفت های حسابداری

نام سابق این نشریه مجله علوم اجتماعی و انسانی نام داشت. هدف از انتشار مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر مسایل حسابداری و مالی است. از این رو هرگونه مقاله‌ای که در یکی از زمینه‌های حسابداری مدیریت، حسابداری مالی، حسابرسی، بورس اوراق بهادار، حسابداری دولتی و سایر زمینه‌های نوین حسابداری نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد؛ برای بررسی و چاپ احتمالی با توجه به مواردی که در صفحه راهنمای تدوین و ارسال مقاله آمده است، پذیرفته می‌شود. تازه بودن موضوع، پژوهش و استفاده از طرح‌های تحقیق و تکنیک‌های آماری پیشرفته و ارایه موضوع‌های نوین در پژوهش‌های کاربردی و تخصصی از اولویت‌های ویژه این مجله به شمار می‌رود


دوره 9, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

ارائة یک رویکرد محاسباتی نوین برای پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی، با استفاده از شیوه‌های خوشه‌بندی و طبقه‌بندی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) PDF
شکراله خواجوی, مهرداد ابراهیمی
اثرات همبستگی درون‌صنعتی بر محیط گزارشگری مالی PDF
زانیار سجادی, امید پورحیدری, احمد خدامی‌ پور
پایداری سود و اجزای تشکیل دهنده آن در سطح صنعت و شرکت PDF
داریوش فروغی, هادی امیری, آزیتا ابراهیمیان
بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با کارایی سرمایه‌گذاری و ریسک کاهش قیمت سهام PDF
سجاد محمدی, اله کرم صالحی
از حسابداری به اقتصاد: نگرشی نوین در تأیید اهمیت اطلاعات حسابداری مالی PDF
سجاد نقدی, غلامحسین اسدی, علیرضا فضل زاده
بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران، بر اطمینان بیش‌ازحد و نگرش در انتخاب راهبرد PDF
محمد رضا نیکبخت, علی اصغر دهقانی سعدی, سمانه قوهستانی


شاپا: 9988-2008