بررسی اثر اطمینان بیش‌ازحد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

غلامرضا سلیمانی امیری, پگاه گروه‎ای

چکیده


اطمینان بیش‌ازحد یا فرا اطمینانی یکی از مهم‌ترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که سبب می‌شود انسان دانش و مهارت خود را بیش‌ازحد تخمین بزند و پیش‌بینی وی از احتمال وقوع پدیده‌ها خیلی افراطی یا خیلی تفریطی باشد. اطمینان بیش‌ازحد مدیر می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت اثر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اطمینان بیش‌ازحد مدیر بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک است. بدین منظور 120 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی 1384 تا 1394 بررسی شده‌اند. اطمینان بیش‌ازحد توسط مدل بیدل، هیلاری و وردی (2008) مبتنی بر بیش‌سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری می‌شود. ضریب بتا شاخص ریسک سیستماتیک تلقی شده و از انحراف معیار باقیمانده‌ی رگرسیون CAPM، برای سنجش ریسک غیر سیستماتیک استفاده می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین اطمینان بیش‌ازحد مدیر و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.


موضوع


اطمینان بیش‌ازحد مدیر; ریسک; ریسک سیستماتیک; ریسک غیرسیستماتیک

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.