دوره 9, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

مقایسه‌ی استفاده از یک بازی صفحه‌ای با روش سنتی مبتنی بر سخنرانی و کتب درسی در آموزش اصول حسابداری PDF
حدیثه حاجی مرادخانی, شهناز مشایخ, علی رحمانی
تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه‌گذاری توسط پراکندگی بازده PDF
عبدالله خانی, الهام آذرپور
بررسی رابطه‌ی بین جریان‌های نقد آزاد مازاد و مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) PDF
محمد حسین ستایش, لیدا صیادی
بررسی اثر اطمینان بیش‌ازحد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک PDF
غلامرضا سلیمانی امیری, پگاه گروه‎ای
مطالعه‌ی اثر تعدیل‌کنندگی سازوکارهای راه‌بری شرکتی بر ارتباط بین مدیریت سود و قدرت پیش‌بینی کنندگی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران PDF
حسین فخاری, محسن فقیه
بیش‌اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران PDF
جواد مرادی, محمد حسین قدیریان‌ آرانی
بررسی تعداد و تحلیل‌ محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران PDF
محمد نمازی, حسین رجب دری, اعظم روستا میمندی


شاپا: 9988-2008