دوره 8, شماره 1 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

بررسي تأثير کيفيت گزارشگري مالي و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخيري قيمت سهام PDF
عباس افلاطونی
بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه های سازمانی و انگیزه های شخصی مدیران PDF
سیمین پورساسان, رضا حصارزاده
صرف اندازه، صرف ارزش و صرف مومنتوم: شواهدی از مدل‌های قیمت‌گذاری تجربی PDF
علی ثقفی, روح اله فرهادی, عباس دادرس
بررسی تأثیر سود پیش‌بینی‌شده در تعیین قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران PDF
رضا جامعی, غلامرضا مرادی فرد
بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران XML PDF
محمد حسین ستایش, کاظم شمس الدینی
نابهنجاری‌های بازار و بازده‌های غیرعادی PDF
داریوش فروغی, علیرضا رهروی دستجردی
برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران PDF
محمود لاری دشت بیاض, مهدی صالحی, محمد حسین ذوالفقار آرانی
بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه‌مرحله‌ای (3SLS) PDF
محمد نمازی, احمد شکرالهی


شاپا: 9988-2008