مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 5, شماره 1 (1392) اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در بعد اقتصادی بر محیط ایران چکیده   PDF
رضوان حجازی, غلامرضا سلیمانی, مریم امیدی نوبیجار
 
دوره 9, شماره 2 (1396) اثرات همبستگی درون‌صنعتی بر محیط گزارشگری مالی چکیده   PDF
زانیار سجادی, امید پورحیدری, احمد خدامی‌ پور
 
دوره 9, شماره 2 (1396) ارائة یک رویکرد محاسباتی نوین برای پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی، با استفاده از شیوه‌های خوشه‌بندی و طبقه‌بندی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) چکیده   PDF
شکراله خواجوی, مهرداد ابراهیمی
 
دوره 4, شماره 2 (1391) ارتباط روزها و ماه های سال، متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
مهدی بهار مقدم, طیبه کوارویی
 
دوره 4, شماره 2 (1391) ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط آن با اقلام تعهدی اختیاری چکیده   PDF
محمدحسین ودیعی, فرهاد عظیمی فر
 
دوره 9, شماره 2 (1396) از حسابداری به اقتصاد: نگرشی نوین در تأیید اهمیت اطلاعات حسابداری مالی چکیده   PDF
سجاد نقدی, غلامحسین اسدی, علیرضا فضل زاده
 
دوره 8, شماره 1 (1395) برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمود لاری دشت بیاض, مهدی صالحی, محمد حسین ذوالفقار آرانی
 
دوره 5, شماره 2 (1392) بررسی آثار سرمایه ی فکری در بهبود کیفیت گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
حمید محمودآبادی, غلامرضا رضایی, ابوالفضل گرگانی فیروزجاه
 
دوره 9, شماره 1 (1396) بررسی اثر اطمینان بیش‌ازحد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک چکیده   PDF
غلامرضا سلیمانی امیری, پگاه گروه‎ای
 
دوره 9, شماره 2 (1396) بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران، بر اطمینان بیش‌ازحد و نگرش در انتخاب راهبرد چکیده   PDF
محمد رضا نیکبخت, علی اصغر دهقانی سعدی, سمانه قوهستانی
 
دوره 5, شماره 2 (1392) بررسی ارتباط بین چرخش مؤسسات و شریک حساب رس با کیفیت حساب رسی و تعدیلات سنواتی چکیده   PDF
امید پور حیدری, احد بدری خیره مسجدی
 
دوره 6, شماره 2 (1393) بررسی ارتباط بین عامل اندازه، عامل بازار و صرف ریسک بازار (مکمل یا جایگزین) در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی چکیده   PDF
محسن دستگیر, مهشید شهرزادی
 
دوره 5, شماره 2 (1392) بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سیستم های ارزیابی عملکرد در شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
احمد ناصری, سید علی جوادی
 
دوره 6, شماره 1 (1393) بررسی اهمیت تحقق آستانه ی سود سال قبل از دیدگاه سرمایه گذاران چکیده   PDF
سیدعباس‎ ‎هاشمی, مهدی مرادی کوپایی
 
دوره 7, شماره 2 (1394) بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد چکیده   PDF
فاطمه افشار زیدآبادی, مهدی علی نژاد ساروکلائی, مرضیه زیدآبادی نژاد
 
دوره 6, شماره 2 (1393) بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد واحد تجاری چکیده   PDF
رحیم قاسمیه, علی غیوری مقدم, حمیدرضا حاجب
 
دوره 5, شماره 2 (1392) بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده با استفاده از روش سود و بازده تجمعی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
اصغر سلطانی, مسعود نادم
 
دوره 8, شماره 1 (1395) بررسی تأثیر سود پیش‌بینی‌شده در تعیین قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
رضا جامعی, غلامرضا مرادی فرد
 
دوره 7, شماره 2 (1394) بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه صورت‌های مالی چکیده   PDF
شکرالله خواجوی, محمدحسین قدیریان‌آرانی
 
دوره 7, شماره 1 (1394) بررسی تأثیر مالکان نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی مستقل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
اسفندیار ملکیان, بیتا نیکروان فرد
 
دوره 6, شماره 2 (1393) بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی بر محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
شکراله خواجوی, احمد اسحاقی
 
دوره 5, شماره 1 (1392) بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
امید پورحیدری, علی رحمانی, رضا غلامی
 
دوره 8, شماره 1 (1395) بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه‌مرحله‌ای (3SLS) چکیده   PDF
محمد نمازی, احمد شکرالهی
 
دوره 5, شماره 2 (1392) بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد، سیاست بدهی و ساختار مالکیت با استفاده از سیستم معادلات هم زمان؛ مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمد نمازی, احمد شکرالهی
 
دوره 9, شماره 1 (1396) بررسی تعداد و تحلیل‌ محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران چکیده   PDF
محمد نمازی, حسین رجب دری, اعظم روستا میمندی
 
1 - 25 (79) 1 2 3 4 > >> 


شاپا: 9988-2008