اکوفیزیولوژی گیاهی

ﻣﺠﻠﻪ ﺍﮐﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﻣﺮﺗﻌﻲ، ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﻛﻤﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ،  ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﮔﺮﻭﮐﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮔﻴﺎﻩ ﺯﺭﺍﻋﻲ-ﺧﺎﮎ، ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ  ﺍﮔﺮﻭﺍﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ  ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ.

 


دوره 8, شماره 26 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

اثر تنش شوری بر فعاليت برخي از آنزيم‌هاي آنتي‌اكسيدان و شاخص‌هاي بروز تنش اكسيداتيو در سه گونه علف‌ هرز PDF
واقف عنایتی, عزت اله اسفندیاری, علیرضا پور محمد, کمال حاج محمد نیا قالیباف, فریبرز شکاری
اثر تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفولوژيك، عملكرد و درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌اي (Sorghum bicolor L. ) PDF
حامد جوادی
تأثیر تراکم و آرايش كاشت بر اجزای عملکرد و عملكرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم امراللهی PDF
نوراله خیری, حمید رضا مبصر, بهنام مسعودی, پرویز یداللهی
اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) PDF
حامد جوادی, غلامرضا زمانی
تأثیر شیوه های کشت بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره PDF
کبری گازرانی فراهانی, محمد میرزاخانی, کریم نوزاد نمین
تأثير فصل كاشت و تراکم بذر بر عملكرد دانه و اجزای عملكرد عدس (رقم گچساران) در شرايط ديم PDF
پیام پزشکپور
واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری PDF
حمید حاجی نژاد, محمد آرمین
تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت (Zea Mays L.) PDF
مهسا زرندی, آرش روزبهانی
تاثیر مقادیر مختلف اسید هیومیک و تاریخ‌ کاشت بر برخی صفات ماش (Vigna raddia L. ) PDF
علی اکبر رضوانی, جعفر مسعودسینکی, حسین عباسپور, سعید قریب بلوک
اثرهم¬زیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر عملكرد دانه و اجزاء عملكرد کتان (Linum ussitatissimum L.) در شرایط تنش خشکی PDF
مریم سلطانیان, علی تدین
تأثیر کودهای سبز و زیستی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) PDF
محمود پوریوسف میاندوآب, امینه همایونی
اثر متیل‌جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه‌ی فلفل قرمز PDF
کلثوم شمس الدینی, بتول کرامت, حسین مظفری
تاثیر کاربرد شاخساره¬ای اپی¬براسینولید و متیل¬جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) PDF
سیده ندا سیف, عنایت الله تفضلی, علیرضا طلایی, عبدالحسین ابوطالبی, وحید عبدوسی
تأثير رژیم¬های مختلف آبياري و محلول¬پاشي میوه¬نشینی بر افزايش گل¬هاي كامل و باردهي زيتون رقم شنگه (Olea europaea L. cv." shenge") PDF
محمد سعید تدین, غلامرضا معاف پوریان
بررسی رشد رویشی، ويژگي هاي میوه و عملکرد هشت رقم کنسروی زیتون در شرایط نیمه گرمسیر استان فارس PDF
علیرضا بنیان پور
تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز روی پایه MM106 PDF
سید مجتبی موسوی واسعی, بهروز عرب لو, اکبر قربانی, مظاهر حسین زاده, مسعود شاهمرادی
بررسي انباشت سرب و كادميم و برخي پاسخ¬هاي فيزيولوژيكي در گونه زيتون (Olea europea) جهت استفاده در گياه پالايي PDF
اصغر مصلح آرانی, مهری خسروی, حمید رضا عظیم زاده, حمید سودایی زاده
کارایی روش کریجینگ در پهنه¬بندی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه¬های درختی در جنگل¬های زاگرس (مطالعه موردی: ذخیره¬گاه جنگلی ارغوان، استان ایلام) PDF
نیشتمان خسروپور, جواد میرزایی, شایسته غلامی
تأثیر همزیستی قارچ¬هایTrichoderma virens و Piriformospora indicaبه همراه باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه¬های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) PDF
فائزه محمدی کشکا, همت اله پیردشتی, یاسر یعقوبیان, سیده حدیثه بهاری ساروی


شاپا: 5958-2008