دوره 9, شماره 28 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره‌ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) PDF
جعفر پور رضا, افشین سلطانی, عبدالله بحرانی
بررسي روند رشد دانه برخي ارقام گندم ديم PDF
علی احمدی, طهماسب حسین پور, فریبا محمدی, راضیه پور قاسمی
بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ¬های ذرت تحت شرایط نرمال و کم‌آبی PDF
نوشین فرج زاده معماری تبریزی, سعید اهری زاد, ورهرام رشیدی, فرخ درویش کجویی, سعید خاوری خراسانی
تأثیر تعدیل‌کننده‌های تنش کمبود آب (کودهای زیستی و نانواکسید روی) بر صفات مؤثر بر انباشت مواد در دانه تریتیکاله در شرایط مختلف قطع آبیاری PDF
یونس خیریزاده آروق, رئوف سید شریفی, محمد صدقی, مرتضی برمکی
تأثیر رژیم آبیاری و شیوه‌های کاربرد کود شیمیایی فسفر بر کارایی بازیافت فسفر و عملکرد دانه در دو رقم کلزا PDF
راضیه بلدی, احسان بیژن زاده, روح اله نادری
بررسی همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت صفات مختلف زراعی جو تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی PDF
مهدی زارع
بررسي اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربي PDF
مهراب یادگاری
اثر نانو ذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزههای فتوسنتزی، پرولین، کربوهیدراتهای محلول و پارامترهای رشدی خرفه PDF
حسین سرتیپ, علیرضا سیروس مهر
اثر محلول¬پاشی اسپرمیدین بر ویژگی¬های بیوشیمیایی خیار (Cucumis sativus L.) در دور های مختلف آبیاری PDF
محسن فرزانه, مژگان قنبری, وحید عبدوسی
تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگیهای زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امیدبخش (MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.) PDF
عمران ستاری آرانی, محمد میرزاخانی, امیر فرید هاشمی
تأثیر کود نانو در سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) PDF
حامد بخرد, فاطمه نیکنام, بتول مهدوی
بررسي اثر كودهاي اوره و ورمي¬كمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام¬های گياه دارويي ختمي (Altheae officinalis L.) PDF
امیر علی صادقی, کمال حاج محمد نیا قالی باف, سید محمد سیدی
ارزیابی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) PDF
سعید حکم علی پور
اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی PDF
علی برقی, عبدالقیوم قلیپوری, احمد توبه, سودابه جهانبخش, شهزاد جماعتی ثمرین
تأثیر تراکم بوته و کاربرد آهن و روي بر عملكرد كمي و كيفی چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) PDF
عبدالرضا برجی آباد, محمد گلوی, محمود رمرودی
تأثیر قارچ ميكوريزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذايي در نهال¬هاي نارنج و بکرایی PDF
یعقوب علی کرمی, محمد مهدی فقیهی, یعقوب حسینی, رمضان رضازاده, علی شهریاری
بررسی فلور و تهیه نقشه پراکنش علف‌‌های هرز مزارع نخود پاييزه (Cicer arietinum L.) شهرستان خرم‌آباد PDF
عبدالرضا احمدی, سید کریم موسوی
تأثیر كاربرد نيتروژن بر قدرت رقابتي گياه ذرت در تراکم‌های مختلف علف‌هرز قیاق PDF
علی کیوانلو, محمد آرمین
تأثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه ای ساری PDF
محمد رضا طاطیان, رضا تمرتاش, حسین آقاجان تبار, سید جابر نبوی


شاپا: 5958-2008