مدلسازی اقتصادی

مدلسازی اقتصادی با هدف فراهم کردن یک منبع علمی برای انتشار مقالات با کیفیت نظری و کاربردی در زمینه مدلسازی اقتصادی است.این نشریه موضوعات مربوط به مدلهای اقتصاد کلان; رشد; بهینه سازی; برنامه ریزی; تجارت بین المللی; اقتصاد ملی و منطقه ای; مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد ملی; مدلهای تعدیل ساختاری; مدلهای اقتصادسنجی; اقتصادکشاورزی; اقتصاد محیطی و اقتصاد بهداشت را پوشش می دهد.


دوره 11, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تحليل قیمت و مانع ورود در صنعت نرم‌افزارهاي كاربردي سفارشي PDF
کیومرث شهبازی, جلیل بادپیما
تحلیل نظریه بازی تکاملی ایران و عربستان در چارچوب الگوریتم ژنتیک PDF
سمانه خاتمی, علیرضا شکیبایی
ارجحيت مصرف کالاهاي داخلي و نوسانات نرخ ارز (با رويکرد تعادل عمومي پوياي تصادفي) PDF
محمد اکبری, محمد جواد شریف زاده, علی رنجبرکی
اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان¬های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی PDF
سید عزیز آرمن, وحید کفیلی, حسن فرازمند, حسین ملتفت
شناسایی اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران با تأکید بر رشد ارزش افزوده PDF
مهدی رضائی, خلیل حیدری, پریسا يعقوبي منظري
رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تاکید بر ادوار تجاری: تحلیلی از شرکت های سهام‌ محور و بدهی‌ محور PDF
یاسر مومنی طاهری, سمیه صادقی
بررسی همگرایی صنعتی در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی (SDM) PDF
سارا معصوم زاده, مهدی شیرافکن, مرتضی سیاره


شاپا: 9910-1735