اقیانوس شناسی

نشريه علمی - پژوهشی اقيانوس شناسی با اهداف ايجاد ارتباط ميان پژوهش­گران و دست­اندر­کاران علوم و فنون دريايی و کمک به پيشبرد جنبه ­های پژوهشی و آموزشی در زمينه ­های گوناگون علوم و فنون دريايی منتشر می گردد. اين نشريه مقالات علمی و پژوهشی در زمينه علوم و فنون دريايی و با محوريت مسائل اقيانوس ­شناسی در حوزه ­های خليج ­فارس، دريای عمان و دريای خزر را به زبان فارسی منتشر مي­کند


دوره 7, شماره 25 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

شبیه سازی انتشار موج تنها به روش بدون شبکه با استفاده از توابع پایه نمایی PDF
سید مهدی زندی, امین رفیع زاده, احمد شانه ساز زاده
بررسی اثر مانسون بر الگوهای تنوع زیستی پرتاران پهنه زیر جزر و مدی خلیج چابهار (دریای مکران) PDF
مهران لقمانی, احمد سواری, بابک دوست شناس, بیتا ارچنگی, کیوان کبیری
کاربرد مدل DEMATEL فازی در شناسایی و تحلیل روابط بین عوامل مؤثر بر خصوصی سازی بنادر ایران PDF
پرویز باورصاد, صادق جمشیدی, زینت جمشیدی
اندازه گیری فصلی غلظت مواد مغذی خور بردستان و تحلیل بارگذاری آن ها بر خلیج فارس PDF
احسان عابدی, سارا غلامی پور, مریم قائمی
پایش زیستی آلکان‏هاي نرمال در تخم چهارگونه پرستوي دريايي جزيره بني فارور- خليج فارس PDF
زیبا - سالاری جو, علیرضا ریاحی بختیاری, سید محمود قاسمپوری
بررسی ترکیب گونه‌ای، فراوانی طولی، وزنی و تعیین CPUE (صید به ازای واحد تلاش) در تورهای پرساین ساردین منطقه جاسک PDF
احمد علایی, سید یوسف پیغمبری, علی سالاری پور
بررسی ریزموهای سطحی (Dollfusiella spinulifera ( Cestoda: Trypanorhyncha از خلیج فارس PDF
زهرا کریمی, محمد حاصلی
بررسی آزمایشگاهی و عددی نفوذ شوری در آبخوان‌های آزاد ساحلی PDF
سید سجاد مهدی زاده محلی, فریدون وفایی
بررسی ریزساختار زونا ردیاتا در تخمک قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از هنگام پیدایش تا پس از لقاح PDF
علی مقدم, شهربانو عریان, نادر شعبانی پور
تاثير دفعات غذادهي بر شاخص هاي رشد و بيوشيميايي بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) پرورشی PDF
محمد علی یزدانی ساداتی, مهشید جعفری, حسین خارا


شاپا: 1057-1562