اقیانوس شناسی

نشريه علمی - پژوهشی اقيانوس شناسی با اهداف ايجاد ارتباط ميان پژوهش­گران و دست­اندر­کاران علوم و فنون دريايی و کمک به پيشبرد جنبه ­های پژوهشی و آموزشی در زمينه ­های گوناگون علوم و فنون دريايی منتشر می گردد. اين نشريه مقالات علمی و پژوهشی در زمينه علوم و فنون دريايی و با محوريت مسائل اقيانوس ­شناسی در حوزه ­های خليج ­فارس، دريای عمان و دريای خزر را به زبان فارسی منتشر مي­کند


دوره 7, شماره 28 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

نظريهي مشورتي ديوان بينالمللي حقوق درياها؛ تجلي تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صيد غيرمجاز كشتي حامل پرچم وي در منطقه انحصاري اقتصادي دولت ثالث PDF
جواد صالحی
مطالعه ساختار بافتي كبد و طحال گربه كوسه عربي Chiloscyllium arabicum خليج فارس PDF
فریده پرفروغ, نگین سلامات, عبدالعلی موحدی نیا
ارزيابي كارايي مدل WAVAWATCH III در پيش بيني عملياتي امواج خليج فارس با كاربرد رو شهاي مختلف مدل سازي انرژي ورودي از باد و استهلاك موج PDF
محمد حسین کاظمی نژاد
تاثير غلظتهاي مختلف نيترات و فسفات بر رشد جلبك سبز Ulva rigida در تانكهاي 40 ليتري در فضاي باز PDF
آرش شکوری, گل محمد بلوچ
مطالعه كيفي ساختار جوامع بيمهرگان كفزي نواحي ايراني زيركشندي شمال شرق درياي مكران (عمان) PDF
فرزانه ممتازی, عبدالوهاب مقصودلو
مدلسازي مطلوبيت زيستگاه دلفينها در محدوده آبهاي ساحلي دريايي مكران با استفاده از مدل حداكثر آنتروپي (MaxEnt) PDF
مینا شهپریان, سیما فاخران, حسین مرادی, محمود رضا همامی, محمد شفیعی زاده
بررسي كيفيت آبهاي ساحلي استان هرمزگان با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره PDF
غلامعلی اکبرزاده, رضا دهقانی, لیلی محبي نوذر, فرشته سراجی
مقايسه تركيب صيد ضمني تورهاي ترال ميگو در استانهاي بوشهر و هرمزگان PDF
سید یوسف پیغمبری, مسلم دلیری, علی خدادوست
بررسي شكاف كيفيت خدمات آموزشي دانشگاههاي دريايي با استفاده از مدل سروكوآل (مطالعه موردي: دانشگاه علوم و فنون خرمشهر) PDF
مجتبی عباسپور, حمید رضا تهمک
ارزيابي فلزات سنگين در پر و تخم پرنده ماده كاكايي صورتي (Larus genei) در خورموسي PDF
اسحاق هاشمی, علیرضا صفاهیه, علیرضا نصوری


شاپا: 1057-1562