تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، آخرین یافته‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه گیاهان دارویی و معطر را در قالب مقالات علمی - پژوهشی دریافت و جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می دهد.  هدف از انتشار این مجله: الف- انتشار نتایج پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران در سراسر کشور برای استفاده دست‌اندرکاران ب- تشویق و ترغیب بیشتر پژوهشگران کشور برای ارائه یافته های علمی و پژوهشی خود و کمک به ترویج کاربرد نتایج برگرفته از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی اجرا شده


دوره 33, شماره 6 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر تراكم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی سه گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم سه استان‌ کشور PDF
محمد حسین لباسچی, ابراهیم شریفی عاشورآبادی, مریم مکی‌زاده تفتی, سمانه اسدی صنم, خلیل کریم‌زاده اصل
اثرات اسانس گیاهان نعناع فلفلی و رزماری بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی PDF
یونس مولودی, محسن دانشیار
بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای و آب آبیاری PDF
بهاره پارسا مطلق, پرویز رضوانی‌مقدم, رضا قربانی, ذبیح اله اعظمی ساردویی
بررسی کمّی و کیفی اسانس هشت جمعیت کاشته شده Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut PDF
فاطمه کنشلو, فاطمه سفيدكن, هاشم کنشلو, محمد علی علیزاده
تأثیر قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر صفات کمّی و کیفی گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dun.) PDF
زینب محکمی, علی میرشکار, فاطمه بیدرنامنی, زهرا غفاری مقدم, محمد فروزنده
بررسی اثر فراصوت در استخراج گلیسیریزین از شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در مقایسه با روش اصلاح شده روسین PDF
هادی احمدیان, فردین میراحمدی, بهاالدین رشیدزاده
مقایسه اثر نانوکودها و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی Lavandula stricta Del. باززایی شده از بذر و کشت بافت PDF
مهدیه مظلومی ابوخیلی, سارا خراسانی‌نژاد, مهدی علیزاده
ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های‏ گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از اجزاء عملکرد، صفات مورفولوژیک و فنولوژیک PDF
عزیزه سقلی, محمد فرخاری, افشین صلواتی, خلیل عالمی سعید, علیرضا ابدالی مشهدی
بررسی ترکیب شیمیایی اسانس‌های Centaurea urvillei DC. subsp. deinacantha و Centaurea pterocaula Trautv. PDF
فاطمه عسکری, مهدی میرزا, مهردخت نجف‌پور نوایی, شهلا احمدی
اثر محلول‌پاشی سلنیوم، بور و آهن بر برخی صفات فیزیولوژیک و گلیکوزیدهای استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری PDF
مهدی عقیقی شاهوردی, حشمت امیدی, سید جلال طباطبایی
اثر کاربرد ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گل، اجزاء عملکرد و کیفیت اسانس گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) PDF
کیارش مجتبوی, محمد تقی درزی
تأثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژنه بر میزان و عملکرد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه دارويی ريحان (Ocimum basilicum L.) PDF
احمد افکاری
اثر اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبیاری PDF
علی فرهادی, ماشاء اله دانشور, حمید رضا عیسوند, فرهاد نظریان فیروزآبادی
تأثیر متیل جاسمونات بر رشد ریشه، خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن هیوسیامین 6- بتا-هیدروکسیلاز در ریشه موئین گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) PDF
اسداله نوروزی, بهمن حسینی, مراد جعفری, منوچهر فرجامی‌نژاد


شاپا: 0905-1735