دوره 33, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی عملکرد یک سیستم بینی الکترونیکی در طبقه‌بندی کیفی اسانس گل‌محمدی (Rosa damascene Mill.) به کمک شبکه عصبی مصنوعی PDF
عباس گرجی چاکسپاری, علی محمد نیکبخت, فاطمه سفیدکن, مهدی قاسمی ورنامخواستی
تأثیر سطوح مختلف اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) در جیره غذایی بر بهبود شاخص‌های رشد، بیوشیمیایی خون و ترکیب‌های بدنی ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus) PDF
وثیقه السادات میرباقری, سعید مشکینی, حامد غفاری فارسانی, مهدی نادری فارسانی, مرتضی بهره مند
بررسی اثر تراکم و عمق كاشت بر صفات مختلف زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه ماهیدشت کرمانشاه PDF
محمد گردكانه, جمال مجیدی, فریدون رضایی
بررسی تأثیر محیط کشت و پارامترهای فیزیکی نور و دما بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) PDF
مرتضی ابراهیمی, آرش مختاری, رسول امیریان
بررسی صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) در فواصل مختلف آبیاری PDF
پروین صالحی شانجانی, سید اسماعیل سیدیان, حمیده جوادی
اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و سولفات منگنز بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی خرفه (Portulaca oleraca L.) PDF
زهرا صارم, پژمان مرادی, علی محمد عمویی
مطالعه اثر برخی اسانس‌های گیاهی بر دو عامل قارچی پوسیدگی ریشه لوبیا Rhizoctonia solani و Fusarium solani در استان زنجان PDF
شیوا زندی, رقیه همتی, سعید رضائی, مرتضی موحدی فاضل
شناسایی و اولویت‌بندی کسب و کارهای مرتبط با گیاهان دارویی در شهرستان چرداول PDF
همایون مرادنژادی, زهرا علیخانی, مرجان واحدی
ارزیابی خصوصیات فنولوژی و میزان اسانس برخی اکوتیپ‌های بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) PDF
سیده مریم میرزاحسینی, سید احمد سادات نوری, یعقوب امن زاده, مجید قربانی جاوید
اثر متیل‌جاسمونات و تنش شوری بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) PDF
الهه وطن‌خواه, بهناز کلانتری, بابک عندلیبی
تأثیر عصاره مخمر بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه‌های موئین بذر‌البنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) PDF
فرشته محرمی, بهمن حسینی, منوچهر فرجامی نژاد, علی شرفی
بررسی توان دگرآسیبی (آللوپاتی) عصاره‌های برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) PDF
محمود دژم, رضا عطاالهی, صدیقه سادات خالقی
مطالعه اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و عملکردی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) PDF
مهدی ابراهیمی, غلامرضا زمانی, زهره علیزاده
بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف مرزه (Satureja spp.) کشت شده در استان یزد PDF
عباس زارع زاده, فاطمه سفید کن, سید رضا طبایی عقدایی, علی میرحسینی, محمد رضا عرب زاده, محمد رضا میرجلیلی


شاپا: 0905-1735