دوره 31, شماره 1 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند PDF
سمر خیامیم, محمد بنایان اول, حمید نوشاد, فرانک روزبه
پهنه‌بندی اقلیمی-زراعی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی PDF
محمدعلی جواهری, محمود رمرودی, محمدرضا اصغری پور, مهدی دهمرده, علیرضا قائمی
واکنش چغندرقند از نظر عیار و صفات مورفولوژیک به تغذیه تحت آبیاری با پساب PDF
الهه احمدپور دهکردی, محمودرضا تدین
ردیابی ژن بیوسنتز سیانید هیدروژن در سودوموناس‎های فلورسنت بازدارنده رشد R. solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند PDF
مریم کنجدی, جعفر وطن دوست, علی اکبر جنت آبادی
افزایش کارایی فرایند ساکاریفیکاسیون تفاله چغندرقند با استفاده از موتانت برتر قارچ Trichoderma reesei برای تولید بیواتانل PDF
سمیرا شهبازی, حامد عسکری, محمدعلی ابراهیمی, مهسا کریمی, ماندانا صفایی
بررسی تغییرات اقتصادی الگوی کشت ناشی از تغییرات سطح زیرکشت چغندرقند (مطالعه موردی: دشت قزوین) PDF
ابوذر پرهیزکاری, محمدمهدی مظفری, مهدی حسینی خدادادی, رویا پرهیزکاری
تحلیل عاملی چالش‎های فراروی چغندرکاران شهرستان هرسین PDF
صابر فتاحی, اکرم بیناییان, احمد رضوانفر
بررسی راندمان مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی مزارع تولید چغندرقند در شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان‌غربی PDF
جعفر غلامی قجلو, داود قنبریان, علی ملکی, مهدی ترکی هرچگانی
گزارش کوتاه: بررسی اقتصادی تولید بیواتانول از چغندرقند کشت پاییزه PDF
بابک بابائی, پیمان نوروزی


شاپا: 0670-1735