تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

این نشریه از سال 1377 منتشر شده و براساس نامه شماره 3/7135 تاریخ 1384/12/23 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی-پژوهشی می باشد. نام ابتدایی این نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر بوده است که از شماره 4 به تحقیقات جنگل و صنوبر ایران تغییر نام یافته است. در حال حاضر این نشریه بصورت فصلنامه منتشر می شود.این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دارای ضریب تأثیر (Impact factor= IF)  می باشد. همچنین چکیده انگلیسی مقالات این نشریه در سایت اینترنتی CABI Publishingاست.


دوره 25, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر موقعیت مکانی و قطر گونه‌های مختلف درختی بر پوسیدگی تنه ناشی از زخم‌های بهره‌برداری در جنگل‌های ناو اسالم PDF
مهرداد نیکوی, فرزام توانکار
تأثیر کوبیدگی خاک بر سیستم ریشه¬ نونهال¬های توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) PDF
مقداد جورغلامی, آزاده دلجویی, الهه السادات حسینی علا
بررسی کمی و کیفی خشک‌دار در توده‌های آمیخته ممرز- راش در مرحله تحولی بلوغ (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر) PDF
وحید اعتماد, مرتضی مریدی, مسعود دلفان آذری, مهدی کاکاوند
اثر بافت خاک بر رشد و تولید صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Bartr. ex Marsh. 77/51) در اراضی جلگه¬ای نور PDF
جمشید مختاری, علی سلطانی, مسعود طبری کوچکسرایی, سید احسان ساداتی
پایش سلامت جسمانی کارکنان طرح¬های جنگل¬داری استان گلستان PDF
آیدین پارساخو, سیده نگار رسولی, مهران رضایی جامخانه
ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک رویشگاه¬های گز پرشاخه (Tamarix ramosissima Ledeb.) در استان ایلام PDF
مریم محمدی, جواد میرزایی, مصطفی مرادی, حمید رضا ناجی
بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام) PDF
سهیلا قربانی, همایون مرادنژادی, مهدی حیدری
نیاز آبی و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus flocktoniae (Maiden) Maiden, E. leucoxylon F. Muell.) PDF
محمد هادی راد, محمد حسن عصاره, مهدی سلطانی
بررسی امکان تهیه نقشه شدت خشکیدگی جنگل¬های بلوط زاگرس با استفاده از داده‌های ماهواره¬ای Worldview-2 (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان ایلام) PDF
امید کرمی, اصغر فلاح, شعبان شتابی, هومن لطیفی
الگوی پراکنش مکانی وی‌ول (Quercus libani Oliv.) در جنگلهای بانه، استان کردستان PDF
ستار سلطانیان, مازیار حیدری, اسماعیل خسروپور
اثر زمان جمع‌آوری و تیمارهای اکسینی بر ریشه‌زایی و تولید نهال از قلمه‌های چوب‌سخت محلب (Cerasus mahaleb L.) PDF
غلامرضا گودرزی, وحیده پیام نور, مصطفی جعفری, علیرضا علی عرب
بازسازي جنگل تخريب‌شده با استفاده از گونه هاي بومي و غيربومي: بررسي حاصل خیزی خاک و کیفیت توده (مطالعه موردي: چمستان- استان مازندران) PDF
راضیه رفیعی جاهد, محمد علی فخاری, جمشید اسلام دوست, محبوبه فسحت, یحیی کوچ, سید محسن حسینی
ارزیابی سطح تنوع درختی جنگل¬های هیرکانی با استفاده از شاخص تنوع ساختاری ترکیبی (مطالعه موردی: تیپ راش- ممرز، ناو اسالم گیلان) PDF
پیمان فرهادی, جواد سوسنی, سید یوسف عرفانی فرد
اثر فنوتیپ پایه مادری و دوره آبیاری بر زنده‌مانی و رشد نهال‌های ارس (Juniprus exclesa M. B.) در ایستگاه سیراچال PDF
مصطفی خوشنویس, مریم تیموری, محمد حسین صادق زاده حلاج, محمد متینی زاده, انوشیروان شیروانی
پیش¬بینی حجم صنعتی و هیزمی پهن‌برگان با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سری گرازبن جنگل خیرودکنار، نوشهر) PDF
فاطمه گرزین, منوچهر نمیرانیان, محمود امید, محمود بیات
ارزیابی تولید و برداشت میوه آلوچه (Prunus divaricata Ledeb.) و نقش آن در درآمد خانوارهای جنگل‌نشین (مطالعه موردی: شهرستان رودسر، استان گیلان) PDF
فرشاد کیوان بهجو, سجاد قنبری, قربان مرادی


شاپا: 0883-1735