دوره 25, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

سیاست‌گذاری در مدیریت سامانه‌های اگروفارستری موجود در جنگل‌های بانه، زاگرس شمالی PDF
مازیار حیدری, مجید لطفعلیان, مرتضی تشکری, احمد ولی پور
تهیه نقشه توزیع مکانی مشخصه‌های رویشی جنگل با استفاده از روش‌های مختلف زمین‌آمار (مطالعه موردی: سری سه سنگده، ساری) PDF
سیاوش کلبی, اصغر فلاح, شعبان شتابی, رسول یوسف پور, پت پتینگر
اثر دخالتهای مدیریتی بر ساختار تودههاي طبیعی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) PDF
محسن جوانمیری پور, محمد رضا مروی مهاجر, محمود زبیری, وحید اعتماد, مقداد جورغلامی
بررسی اثر ناهمگنی عرصه بر زادآوری جنسی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) با استفاده از شاخص‌های تنوع و ترکیب گونه‎های گیاهی PDF
مهدی حیدری, جواد میرزایی, رضا امیدی پور, مصطفی نادری, تهمینه عبدی
پهنه بندی خطر آتشسوزی جنگل با استفاده از روش ترکیبی نسبت فراوانی- انتروپی شانون PDF
ابوالفضل جعفری, داوود مافی‌غلامی
تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان) PDF
علیرضا مشکی, الهام نوری, ندا سلیمان‌ دهکردی
وضعیت كمي و كيفي جنگل هاي پسته در استان چهارمحال و بختياري PDF
محمود طالبی, حسن جهانبازی, یعقوب ایرانمنش, فرشاد حقیقیان
تحلیل اثر پراکنش مکانی کپهای درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر ویژگیهای زیست سنجی آن‌ها با استفاده از تابع همبستگی نشاندار در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس PDF
نرگس کریمی نژاد, سید یوسف عرفانی فرد, سید رشید فلاح شمسی, حسین صادقی
اثر اندازه و موقعيت‌هاي داخلی روشنه تاج بر رشد و زنده‌ماني نهال¬هاي بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.)، شيردار (Acer cappadocicum Gled.) و توسکای ييلاقي (Alnus subcordata C. A. Mey.) PDF
احمد عبدالهی, علیرضا عبدالعرب, پژمان پرهیزکار, علی اکبر محمدعلی پورملکشاه
تغییرات فصلی ذخیره کربن آلی خاک در توده مدیریت‎شده و مدیریت‎نشده راش- ممرز PDF
مریم مصلحی, هاشم حبشی, رامین رحمانی
تأثیر گلازنی بر ویژگی‌های زیست‌فنی و مقدار مسلح‌سازی ریشه وی‌ول (Quercus libani Oliv.) PDF
مهاباد سلیمی زند, احسان عبدی, باریس مجنونیان, سید عطالله حسینی
تأثیر توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.)، بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) و زربين (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord.) بر مشخصههاي لاشبرگ، خاک و تصاعد دي‌اکسيد کربن PDF
یحیی کوچ, محمد کاظم پارساپور
برآورد زیتوده روی زمینی درختان جنگل با استفاده از تصویرهای نوری و راداری (مطالعه موردی: حوضه ناو اسالم گیلان) PDF
ساسان وفایی, جواد سوسنی, کامران عادلی, هادی فدایی, حامد نقوی
نقش سایه در تعدیل عوارض ناشی از تنش خشکی بر فیزیولوژی نونهال بنه (Pistacia atlantica Desf.) PDF
محمد حسین صادق‌زاده حلاج, داوود آزاد فر, حسین میرزایی ندوشن, محمد حسین ارزانش, مسعود توحیدفر
مقایسه ترکیب گرده‌ و کیفیت عسل تولید شده از دو رویشگاه جنگلی و مرتعی در منطقه ارسباران PDF
محمد صفی احمدآباد, انوشیروان شیروانی, پریسا پناهی
اثر تغییرات فصلی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های مریوان) PDF
دلنیا رستمی, کیومرث محمدی سمانی, وحید حسینی


شاپا: 0883-1735