تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

تمرکز نشر نتایج تحقیقات در عرصه حمایت و حفاظت منابع طبیعی با توجه به تنوع موسسات و مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشگاههای کشور.  انتشار آخرین یافته‌های تحقیقاتی محققان، استادان دانشگاهها، دانشجویان، مدیران و کارشناسان اجرایی کشور، در عرصة حمایت و حفاظت منابع طبیعی کشور، نظیر بهداشت جنگل، ‌آتش‌سوزی، آلاینده‌های زیست‌محیطی، حفاظت فیزیکی، مدیریت و کاربری اراضی، عوامل مولد گال‌ها، مان‌ها و شیرابه‌های قندی، گیاهان دارویی و حفاظت آنها و آفات و بیماریهای جنگلها و مراتع کشور. مجله مقاله‌های تحقیقاتی در یکی از زمینه‌های زیر را به چاب می‌رساندمطالعات فونستیک در عرصه‌های جنگلها و مراتع، بیولوژی و اکولوژی عوامل زنده و خسارتزا به جنگلها و مراتع، مدیریت کنترل تلفیقی عوامل خسارتزا، ‌عوامل مولد مان، شیرابه‌های قندی، گال و محصولات فرعی در جنگلها و مراتع، آتش‌سوزی، بهداشت در جنگلها و مراتع، شیوه‌های مدیریتی مؤثر در حفظ تنوع زیستی و تعادل طبیعی جمعیت جانداران در جنگلها و مراتع،‌حفاظت فیزیکی و مدیریت اراضی در جهت حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع


دوره 15, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر جاده‌های جنگلی بر فلور، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی پوشش گیاهی در تیپ ممرز- راش، جنگل خیرود PDF
آزاده دلجویی, سید محمد معین صادقی, احسان عبدی, مژگان حسنوند
پیش‌بینی احتمال خشکیدگی جنگل‌های استان لرستان با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ترکیبی PDF
امید قدیریان, محمود رضا همامی, علیرضا سفیانیان, سعید پورمنافی, منصوره ملکیان, مصطفی ترکش
معرفی آفات بادام وحشی در منطقه کره¬بس استان چهارمحال و بختیاری PDF
فرشاد حقیقیان, حسن جهانبازی
مشارکت جوامع روستایی در تصمیم گیری، نظارت و ارزشیابی مدیریت خشکیدگی جنگل های بلوط استان کهگیلویه و بویراحمد PDF
اسماعیل کرمی دهکردی, راضیه منصوری نژاد, جواد رحیمیان
پارازیتوییدهاي جوانه خوار بلوط (L. Tortrix viridana) در استان كردستان PDF
صلاح الدین کمانگر, حسین لطفعلی زاده, عباس محمدی‏ خرم ‏آبادی, فرناز سیدی‏ صاحباری
تأثیر اندازه‎ی بدن، رژیم غذایی و جفت‎گیری روی طول عمر و برخی جنبه‌های تولیدمثلی شب‌پره‌ی‎ برگ‌خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre) PDF
ناصر فرار, عباسعلی زمانی, مصطفی حقانی, ارسلان جمشید نیا
اولين گزارش قارچ Beauveria bassiana از شب پره شمشاد (Cydalima perspectalis) در ایران PDF
سیده معصومه زمانی, سمیرا فراهانی, محمد ابراهیم فراشياني, منصور صالحی, سمانه سماوات
اولین گزارش طغیان و شناسایی لارو زنبور برگخوار بلوط Periclista sp. (Hymenoptera: Tenthredinidae) با استفاده از ژن COI در ایران PDF
مجید توکلی, اسداله حسینی چگنی, صمد خاقانی نیا


شاپا: 0859-1735