دوره 15, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

ارزیابی روند تغییرات پوشش جنگلی و تعیین مهمترین عوامل فیزیوگرافی مرتبط با تخریب جنگل‌ها در استان ایلام – مطالعه موردی: شهرستان سیروان PDF
علی مهدوی, سمیه رنگین, حسین مهدی زاده, وحید میرزایی زاده
ترکیبات شیمیایی و اثر حشره‌کشی اسانس سه گیاه دارویی روی شپشه برنج Sitophilus oryzae L. PDF
شهلا امینی, موسی خانی, مریم اهوازی, محمد ابراهیم فراشیانی
تأثیر تغییرات آب و هوایی بر رژيم آتش‌سوزي جنگل‌هاي نکا و بهشهر PDF
سعیده اسکندری, حمید جلیلوند
بررسی اثرات پروژه‌های معدنکاری بر عدم مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مراتع (مطالعه موردی: مراتع سنندج) PDF
روناک احمدی
استفاده از روش های تجزیه‌ و تحلیل بقا در ارزیابی اثرات خصوصیات فرد، توده و محیط بر زمان بقا بلندمازو در برابر بیمار ذغالی PDF
جلیل کرمی, محمد رضا کاوسی, منوچهر بابانژاد
شناسایی و بررسی اثرفاكتورهاي محيطي برمیزان آلودگی درختان بید مجنون به پروانه¬های زنبور مانند،(Lep.: Sesiidae) Paranthrene diaphanaو Eusphecia pimplaeformis (Lep.: Sesiidae) درمنطقه تهران PDF
مهرنوش مینایی مقدم, علیرضا عسکریان زاده, محمود شجاعی, حبیب عسکریان زاده, کامبیز لاریجانی, سهراب ایمانی
بررسی تغییرات پوشش اراضی در یک دوره 46 ساله در منطقه کیاسر ساری PDF
رمضان راعی, زینب جعفریان, جمشید قربانی
بررسی تأثیرخشکسالی درتغییرات پوشش گیاهی مرتعی و جنگلی استان چهار محال و بختیاری با استفاده از داده های سنجنده مودیس PDF
لیلا یغمایی, سعید سلطانی, رضا جعفری, حسین بشری, حسن جهانبازی گوجانی
ويژگيهاي زيستي (Stator limbatus(Col.:Chrysomelidae عامل كنترل بيولوژيك علف هرز كهورك PDF
مهدی شمس زاده, سید محمد میروکیلی, حسن کریم بیکی


شاپا: 0859-1735