دوره 16, شماره 3 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی PDF
نادرقلی ابراهیمی, محمد تاج بخش, منوچهر فتحی مقدم, حبیب موسوی جهرمی
تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد PDF
ابوالقاسم حقایقی مقدم, امین علیزاده, مسعود احمدی, محمد بنایان, حسین انصاری
بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) PDF
زینب غلامی, حامد ابراهیمیان, حمیده نوری
بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان PDF
محبوبه حسن نیا کلایی, فرامرز خدائیان, رضوان پوراحمد, ایمان شهابی قهفرخی
تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس PDF
سمیه مهبودی, فرشاد صادقی, محمدرضا تسلیم پور
اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 PDF
اکبر گران, بنت الهدی صالح نیا, حمیدرضا علیزاده, عظیم میرزایی, محسن فرزانه
خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت PDF
زهره داورپناه, جواد کرامت, ناصر همدمی, محمد شاهدی, طیبه بهزاد
بررسی تأثیر رقم و نوع محصول (اصلی و رتون) بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تبدیل شلتوک به برنج سفید PDF
محمدرضا علیزاده
طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی PDF
صدیقه زهری شیل سر, یوسف عباسپور گیلانده


شاپا: 5672-1735