پژوهش آب در کشاورزی


دوره 31, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

اثر سامانه¬های آبیاری بر عملکرد و بهره¬وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان PDF
علی قدمی فیروزآبادی, مهرداد چایچی, سید محسن سیدان
تأثیر مدیریت¬های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان PDF
زهرا سعادتی, معصومه دلبری, مهدی پناهی, ابراهیم امیری
بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران PDF
ادریس مرسلی, نادر حیدری, عباس زارع, حمید رضا حاتمی
بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده PDF
سیده آیدا نجبائی, مهدی قاجار سپانلو, محمد علی بهمنیار
ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه¬های آبیاری بارانی و قطره ای در زراعت سیب زمینی در استان همدان PDF
علی محمد جعفری, هرمز سلطانی, سید معین الدین رضوانی, علی قدمی فیروزآبادی
تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار PDF
مجید علی حوری, عزیز تراهی, حجت دیالمی
تأثير روش آبياري ناقص ريشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان PDF
معظم خالقی, علی شاهنظری, فرزاد حسن پور, فاطمه کاراندیش
ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک PDF
یاسر استواری, ارسلان فاریابی, علی اکبر موسوی
بررسی اثر شیب و ویژگی¬های خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران PDF
فریباالسادات حسینی, علی رضا واعظی
شبیه¬سازي توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه¬ای ذرت PDF
آرش رنجبر, علی رحیمی خوب, حامد ابراهیمیان, مریم وراوی پور
بهینه سازی اقتصادی زمان بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی PDF
فاطمه رستگاری پور, فاطمه عزیززاده, تکتم محتشمی, امیر سالاری
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد PDF
رضا موحدی, نسیم ایزدی, رضا وحدت ادب


شاپا: 7140-2228