پژوهش آب در کشاورزی


دوره 31, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز PDF
مهری سعیدی نیا, سعید برومند نسب, سید بهرام اندرزیان
اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه¬ای در دشت سیستان PDF
حلیمه پیری, حسین انصاری, مهدی پارسا
مقایسه عملکرد و غلظت عناصر برگ سورگوم و کوشیا در شوری¬های مختلف آب آبیاری و تراکم کوشیا PDF
غلامحسن رنجبر, ولی سلطانی گردفرامرزی
تحلیل بهره¬وری آب گندم در مدیریت¬های آبیاری در برخی از مناطق ایران PDF
محمد مهدی نخجوانی مقدم, بیژن قهرمان, قاسم زارعی
تلفات نیترات در اراضی شالیزاری زهکشی شده دوکشتی برنج و کلزا PDF
سمانه دوستی پاشاکلایی, علی شاهنظری, مهدی جعفری تلوکلایی
ارزیابی اقتصادی سامانه های آبیاری قطره ای و غرقابی در مزارع توت فرنگی منطقه بابلسر PDF
یاسر فیض آبادی, حمید رضا رحمانی
مدل‌سازي واکنش گوجه‌فرنگي (Solanum lycopersicum)به تنش‌هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن PDF
حسین اردلانی, حسین بابازاده, حسین ابراهیمی
تعيين ارزش اقتصادي آب و شبيه سازي رفتار کشاورزان منطقه تاکستان در کاهش منابع آب کشاورزی PDF
ابوذر پرهیزکاری, حسین بدیع برزین
بررسی افزایش بهره وری اقتصادی آب با تغییر الگوی کشت در روستای مزرعه نو در اردکان یزد PDF
سید مصطفی طباطبایی, علی شهیدی
اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه PDF
مانی مجدم, محمد رضا معمار, اصلان اگدرنژاد, نازلی دروگر


شاپا: 7140-2228