دوره 30, شماره 3 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

تأثير مديريت بقاياي گندم و آبیاری با آب¬شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک PDF
مولود حیدری نیا, عبد علی ناصری, سعید برومند نسب
افزایش بهره¬وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه PDF
محمد مهدی نخجوانی مقدم, بیژن قهرمان, کامران داوری, امین علیزاده, حسین دهقانی سانیج, علیرضا توکلی
تعیین سطح زیر کشت بهینه برخی از محصولات کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دشت قزوین PDF
آیسن یوسف دوست, ام البنی محمدرضاپور, محبوبه ابراهیمی
مدیریت کشت برنج در استان مازندران در شرایط تغییر اقلیم PDF
عبداله درزی نفت چالی, فاطمه کاراندیش
تحلیل اقتصادی توابع تولید برای کلزا و خردل در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان PDF
زهرا غفاری مقدم, حمید رضا فنایی
ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری PDF
سیده طیبه حسینی, مجتبی خوش روش, میر خالق ضیاتبار احمدی, علی قدمی فیروزآبادی
اثر شوري آب آبياري بر خصوصيات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي دو واريته ليسيانتوس (Eustoma grandiflorum) PDF
نبی اله اشرفی, عبدالحسین رضايي‌نژاد
ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان PDF
حسین جعفری, پیمان افراسیاب, معصومه دلبری, مهدی طاهری
عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره‌برداران از تشکل‌های آب‏بران در حوضه سد سهند هشترود PDF
النا تبریزی دخت فرد, علی شمس, زهرا هوشمندان مقدم فرد
بررسی تغییرات کیفي فاضلاب تصفیه شده با عبوراز ستون خاک برای آبياري محصولات كشاورزي PDF
حمید رضا جوانی, عبدالمجید لیاقت, علیرضا حسن اقلی
برآورد اجزاء ردپای آب مجازی در تولید جو در مقیاس ملی و استانی PDF
هادی رمضانی اعتدالی, بهنام آبابایی


شاپا: 7140-2228