نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آبابایی, بهنام, مؤسسه ملی تحقیقات کشاورزی
آروئی, حسین, دانشگاه فردوسی مشهد
آزاد طلاتپه, نسرین, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
آزادی, سعید, دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی گروه مهندسی آبیاری دانشگاه بوعلی سینا
آستارایی, علی رضا, دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
آقاپورصباغی, محمد, استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی جامع شوشتر
آقاجانی, محبوبه, دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
آیشم, سجاد, دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه ارومیه.

ا

ابراهیمی, حسین, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
ابراهیمی, کیومرث, دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
ابراهیمی, محبوبه, دانشگاه پیام نور، تهران
ابراهیمی پاک, نیاز علی, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ابراهیمی پاک, نیازعلی, استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
ابراهیمیان, حامد, استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ابراهیمیان, حامد, دانشگاه تهران
ابراهیمیان, حامد, استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران (ایران)
احمدپور, حوری, دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
احمدپور, محمود, دانشگاه زابل
احمدی, فرشاد, دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز .
احمدی, محسن, دانشگاه شهیدچمران اهواز
احمدی, مریم, دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد دانشگاه رازی و دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
اخوان, کرامت, عضوهیات علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی، استان اردبیل
اردلانی, حسین, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
ارزانی, کاظم, استاد گروه باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
استواری, یاسر, دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت

1 - 25 (604)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


شاپا: 7140-2228