مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 28, شماره 2 (1393) اثر آب شور و مدیریت مصرف نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم چکیده   PDF
سعید سعادت, فرهاد دهقانی, حامد رضایی
 
دوره 29, شماره 3 (1394) اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی چکیده   PDF
سمیه رستگار, عدنان صادقی لاری
 
دوره 30, شماره 1 (1395) اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم آبیاری و شوری آب چکیده   PDF
علی قدمی فیروزآبادي, مجتبی خوش روش, پویا شیرازی, حمید زارع ابیانه
 
دوره 29, شماره 4 (1394) اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته چکیده   PDF
ناصر صداقتی, امین علیزاده, حسین انصاری, جواد حسینی فرد
 
دوره 28, شماره 1 (1393) اثر بی خاکورزی ، تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان چکیده   PDF
محمد خرمیان, سعید برومند نسب, سید رضا اشرفی زاده
 
دوره 30, شماره 2 (1395) اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی¬‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه¬‮ای چکیده   PDF
ادریس گویلی, سید علی اکبر موسوی, علی اکبر کامگار حقیقی
 
دوره 30, شماره 4 (1395) اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل¬های AOGCM چکیده   PDF
مصطفی یعقوب زاده, محسن احمدی, سعید برومند نسب, سید ابوالقاسم حقایقی¬مقدم
 
دوره 28, شماره 1 (1393) اثر تنش آبی بر رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه ای چکیده   PDF
سید حسن طباطبائی, سارا مردانی نژاد, حمید زارع ابیانه
 
دوره 27, شماره 4 (1392) اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو چکیده   PDF
راضیه سرآبادانی تفرشی, محمد رضا بی همتا, زهرا سادات شبر, مریم شهبازی, امین کرمی, محمد رضا نقوی, حمید رضا نیکخواه, حسین دهقانی سانیچ
 
دوره 27, شماره 4 (1392) اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته چکیده   PDF
مصطفی قاسمی, کاظم ارزانی, عباس یدالهی, حسین حکم آبادي
 
دوره 29, شماره 4 (1394) اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک چکیده   PDF
احد فعالیان, حسین انصاری, محمد کافی, امین علیزاده, مهنوش مقدسی
 
دوره 29, شماره 3 (1394) اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای چکیده   PDF
احد فعالیان, حسین انصاری, محمد کافی, امین علیزاده, مهنوش مقدسی
 
دوره 28, شماره 1 (1393) اثر خاکپوش های پلی اتیلن و آلی در دورهای مختلف آبیاری بر میزان روغن و نوع اسیدهای چرب آفتابگردان چکیده   PDF
رقیه مهدی پور افرا, حمید ایران نژاد
 
دوره 29, شماره 4 (1394) اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج چکیده   PDF
محمد قاسمی نصر, فاطمه کاراندیش, عبدالله درزی نفت چالی, علی مختصی بیدگلی
 
دوره 28, شماره 1 (1393) اثر روش های آبیاری بر بهره وری آب در برنج چکیده   PDF
نعمت اله صداقت, همت اله پیردشتی, رضا اسدی, سید یوسف موسوی طغانی
 
دوره 31, شماره 2 (1396) اثر سامانه¬های آبیاری بر عملکرد و بهره¬وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان چکیده   PDF
علی قدمی فیروزآبادی, مهرداد چایچی, سید محسن سیدان
 
دوره 28, شماره 2 (1393) اثر سولفات پتاسیم برمقاومت به خشکی سیب زمینی در اقلید فارس چکیده   PDF
سیدماشاالله حسینی, زهره امینی
 
دوره 31, شماره 1 (1396) اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه¬ای در دشت سیستان چکیده   PDF
حلیمه پیری, حسین انصاری, مهدی پارسا
 
دوره 30, شماره 3 (1395) اثر شوري آب آبياري بر خصوصيات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي دو واريته ليسيانتوس (Eustoma grandiflorum) چکیده   PDF
نبی اله اشرفی, عبدالحسین رضايي‌نژاد
 
دوره 29, شماره 1 (1394) اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک چکیده   PDF
مسعود شاکرمی, صفر معروفی, قاسم رحیمی, فرشاد دشتی
 
دوره 28, شماره 3 (1393) اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک چکیده   PDF
مهدی شرفا, مجتبی مهدوی کرمشاهلو, منوچهر گرجی
 
دوره 27, شماره 4 (1392) اثر کم آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره وری مصرف آب ذرت چکیده   PDF
جعفر نیکبخت, مرضیه خنده رویان, افشین توکلی, مهدی طاهری
 
دوره 29, شماره 2 (1394) اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان چکیده   PDF
علی قدمی فیروزآبادی, علی شاه نظری, محمود رائینی سرجاز, حمید زارع ابیانه
 
دوره 29, شماره 3 (1394) اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان چکیده   PDF
محمد نادریان فر, حسین انصاری, مجید عزیزی, علی نقی ضیائی
 
دوره 30, شماره 1 (1395) اثر کم¬آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه¬ای چکیده   PDF
سید حسن موسوی فضل, امین علیزاده, حسین انصاری, پرویز رضوانی مقدم
 
1 - 25 (205) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


شاپا: 7140-2228