پژوهش های خاک

اين مجله صرفا مقالات پژوهشي(Original Articles) منتج از پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان در زمینه علوم خاک و آب را منتشر می نماید.  مقاله بايد به زبان فارسي روان و پيراسته از غلط‌هاي نگارشي و نوشتاري باشد. از آوردن واژه های بیگانه كه معادل شناخته شده فارسي دارند جداً خودداري گردد.  مسئوليت صحت و سقم مطالب، نظرات و عقايد مندرج در مقالات به عهده نويسندگان مقاله مي‌باشد. حقوق معنوي مقالات براي نويسندگان محفوظ مي‌باشد.  مقاله نبايد در هیچ یک از نشريات كشور به چاپ رسيده يا همزمان براي مجلات ديگر ارسال شده باشد اين مسئله بايد با تأييد كتبي نويسنده مسئول باشد


دوره 30, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر تناوب زراعی و مدیریت مصرف نیتروژن و پسماند گیاهی بر عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 و برخی ویژگی¬های شیمیایی خاک PDF
کامران میرزاشاهی, علیرضا پاک نژاد, شهرام امیدواری
اثرات تنش رطوبتي بر نیاز نيتروژنی و پارامترهای رشد ذرت در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه PDF
پرویز حسینی, عبدالحسین ضیائیان, سعید غالبی
تأثیر کاربرد پتاسیم در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و کیفیت میوه نارنگی انشو PDF
علی اسدی کنگرشاهی, نگین اخلاقی امیری
ارزيابي تناسب اراضي به روش هاي فازي شبيه سازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي براي گندم آبي PDF
سید علیرضا سید جلالی, فریدون سرمدیان, مهدی شرفاء
گیاه پالایی کروم شش ظرفیتی در خاک¬های آلوده با استفاده از گیاه خرفه (Portulaca oleracea) PDF
الهام عزیزی, راهله رهباریان, آتنا میربلوک
اثر افزایش شوری آب آبیاری در روند توسعه ترک‌های ناشی از خشک‌شدگی در خاک‌هاي شالیزاری PDF
فاطمه سلحشور دليوند, ناصر دوات گر, محمد رضا یزدانی, امیر حسین ناظمی, علی اشرف صدرالدینی
عصاره¬گیری پی در پی پتاسيم غیرتبادلی و رابطه آن با ویژگی‌های خاک، کانی شناسی و طبقه¬بندی خاک در برخی خاک‌های آهکی استان فارس PDF
ابوالفضل آزادی, مجید باقرنژاد, نجفعلی کریمیان, سید علی ابطحی
ارزيابی پراکنش مکاني سرعت نفوذ آب و ارتباط آن با برخي از ويژگي¬هاي فيزيکي و شيميايي خاک در منطقه کوهين PDF
مینا نیک قلب پور, حسین اسدی, منوچهر گرجی
بررسی تغییرات مکانی و پهنه¬بندی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی و تأثیرپذیری آنها از مدیریت بهره¬برداری در زمین¬های کشاورزی جنوب تهران PDF
حسین ترابی گل سفیدی, ناصر دواتگر, شکوه قاسمی
آثار باقی‌مانده آتش‌سوزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک در یک مرتع در زاگرس مرکزی PDF
محمد داودی, محمد علی حاج عباسی, محمد رضا مصدقی, مجید ایروانی


شاپا: 2228-7124