پژوهش های خاک

اين مجله صرفا مقالات پژوهشي(Original Articles) منتج از پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان در زمینه علوم خاک و آب را منتشر می نماید.  مقاله بايد به زبان فارسي روان و پيراسته از غلط‌هاي نگارشي و نوشتاري باشد. از آوردن واژه های بیگانه كه معادل شناخته شده فارسي دارند جداً خودداري گردد.  مسئوليت صحت و سقم مطالب، نظرات و عقايد مندرج در مقالات به عهده نويسندگان مقاله مي‌باشد. حقوق معنوي مقالات براي نويسندگان محفوظ مي‌باشد.  مقاله نبايد در هیچ یک از نشريات كشور به چاپ رسيده يا همزمان براي مجلات ديگر ارسال شده باشد اين مسئله بايد با تأييد كتبي نويسنده مسئول باشد


دوره 31, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

اثر مديريت مصرف نيتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم ديم با استفاده از نيتروژن-15 PDF
محمد حسین حیدری, احمد گلچین, رایحه میرخانی, ولی فيضي اصل, عادل سي و سه مرده
بررسی کارایی DMPP در بازدارندگی نیتریفیکاسیون تحت سطوح مختلف کاه گندم با استفاده از ردیاب ایزوتوپی PDF
میر احمد موسوي شلماني, امیر لکزیان, رضا خراسانی, کاظم خاوازی, سید محمود محاطی
تأثیر مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادام رقم مامائی "Mamaei"(Prunus dulcis Mill.) PDF
محمود محمدی
بررسي تغییرات مکانی عناصر غذايي در خاک و برگ تاکستان¬هاي شهرستان خدابنده با استفاده از روش¬هاي زمين آمار PDF
مهدی طاهری, سمیرا واحدی, محمد عباسی, تورج خوش زمان, اسماعیل سهرابی
تأثیر گوگرد عنصری و بنتونایتی بر فراهمی گوگرد و فسفر در خاک آهکی و خصوصیات رشدی ذرت PDF
حسین میرسید حسینی, ارژنگ فتحی گردلیدانی, مریم جبل عاملی
ارزیابی مدل¬های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در مازندران PDF
زهرا نوروزیان عزیزی, مهدی قاجار سپانلو, سید مصطفی عمادی, فردین صادق زاده
بررسی تأثیر جاذب های نانوذرات هماتيت و کوپلیمر اکریلیکی بر توزیع اجزاء آرسنیک در خاک PDF
طاهره منصوری, احمد گلچین, محمود رضا نیستانی, حسین کوهستانی
پهنه بندی خطر شور و سدیمی خاک با استفاده از کریجینگ شاخص در قروه استان کردستان PDF
کمال نبي اللهي, شیرین مرادیان, روح اله تقي زاده مهرجردي
کاربرد پذیرفتاری مغناطیسی خاک در پایش آلودگی فلزات قابل‌جذب PDF
علیرضا مرجوی, زهرا رضوی, سمیرا بهروش
رقابت تثبيت پتاسيم و آمونيوم در خاک‌های با سيستم‌های مختلف کشت PDF
معصومه پیشگیر, سیروس جعفری, منصور غنیان
مدل‌‌‌سازی توزیع سرب با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان در خاک سطحی زمین‌های حاشیه بزرگراه دزفول– هواز PDF
ثمین نظریات, مهران هودجی, علی اصغر بسالت پور


شاپا: 2228-7124