زیست شناسی خاک


دوره 5, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی فعالیت و پایداری آنزیم لاکاز آزاد تثبیت شده در حضور کانی¬های مونتموریلونیت و زئولیت PDF
حدیثه رحمانی, امیر لکزیان, علیرضا کریمی, اکرم حلاج نیا
تعیین مشخصات باکتری¬های ریزوبیا جدا شده از خاک¬های آلوده به آرسنیک در مناطق جنوب شرقی استان کردستان و تأثیر آنها بر روی رشد گیاه PDF
رحیمه سعادتی, بهمن بهرام نژاد, بهروز حریقی
بررسی افزایش وزن و برخی شاخص‌های رشد کرم خاکی در ورمی کمپوست حاصل از کودهای آلی مختلف PDF
محمد عثمان امراء, عباس بیابانی, عبداللطیف قلی زاده, موسی الرضا وفائی تبار
جداسازی و شناسایی باکتری¬های مولد اگزو پلی ساکارید بومی خاک¬های شور PDF
فرانک مشبکی اصفهانی, آرزو طهمورث پور, مهران هودجی, میترا عطاآبادی, احمد محمدی
اثر باكتري هاي افزاينده رشد و قارچ ميكوريزا بر رشد و عمکرد گندم در شرايط ديم PDF
رحیم ناصری, مهرشاد براری, محمد جواد زارع, کاظم خاوازی, زهرا طهماسبی
پايداري پادزيستي ازتوباکترها، انتروباکترها و سودوموناس¬ها در خاک‌هاي معدن، چراگاه و کشاورزي پيرامون سه معدن در استان همدان، ايران PDF
نیره یونسی, علی اکبر صفری سنجانی
بررسی تأثیر باکتری حل کننده فسفات، ورمی کمپوست و منابع فسفات بر رشد کاهو در یک خاک آهکی PDF
آناهیتا خسروی, مهدی زارعی, عبدالمجید رونقی


شاپا: 2536-2345