تحقیقات سیاسی بین المللی

انتشار هر نشریه بر اساس اهداف خاصی انجام می گیرد. نشریه ی تحقیقات سیاسی بین المللی را می توان به عنوان تلاش سازمان یافته ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با هدف توسعه تحقیقات سیاسی بین المللی دانست. بنابراین مقالاتی در این نشریه داوری می شود که از قابلیت های علمی و آکادمیک برای ارتقای دانش روابط بین الملل برخودار باشد. تحولات سیاسی در خاورمیانه طی سال های 2010 به بعد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. روندهای دگرگونی سیاسی در کشورهای لیبی، مصر، تونس، بحرین، عراق و عربستان؛ موج های جدیدی از بی ثباتی منطقه ای را به وجود آورده است. چنین فرآیندی تابعی از تحولات بین المللی بوده و آثار خود را بر تحقیقات سیاسی بین المللی به جا می گذارد.ضرورت های پژوهش علمی ایجاب می کند که پژوهشگران روابط بین الملل در ایران نقطه ی تمرکز خود را بر موضوعاتی قرار دهند که با رویکرد تحقیقات سیاسی بین المللی به تولید نظریه های بین المللی بیانجامد.بنابراین مقالاتی در اولویت هیأت تحریریه و هیأت داوران قرار می گیرد که از رهیافت علمی و بین المللی بهره گرفته و معطوف به موضوعاتی باشد که نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه روابط بین الملل تأمین نماید.


دوره 9, شماره 31 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

حضور چین در خلیج‌ فارس؛ پیامدهای سیاسی و استراتژیک PDF
مجید بزرگمهری, مریم میرزایی
نقش تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه در کنش‌های راهبردی ترکیه (تحلیل سازه‌انگارانه) PDF
علی علی حسینی, علیرضا آقاحسینی, حسین عربیان
دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011) PDF
حسین یارمحمدیان, علی امیدی, شهروز ابراهیمی
آینده‌پژوهی خاورمیانه طی سه دهه آینده؛ تحلیل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین‌الملل PDF
محمد علی بصیری, زهرا آقامحمدی
تبیین روابط ایران و عربستان در چارچوب مفهومی جنگ سرد PDF
نوذر شفیعی, فرهاد قنبری
چیستی دیپلماسی زیارت و ظرفیت‌های ایران PDF
محمد حسن شیخ الاسلامی, علی شمس آبادی
مقایسۀ رویکرد یک‌جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی ایالات متحده در قبال پروندۀ هسته‌ای ایران PDF
حامد عامری گلستانی, بهروز شجاعی
بازتاب ريشه¬هاي منازعه ايران و ايالات متحده در عرصه بين hلملل از منظر ديپلماسي رسانه اي آمريکا ( مورد مطالعه: فيلم سيصد ) PDF
بشیر اسماعیلی, سید حسن ملائکه, علیداد کیماسی


شاپا: 7616-2008