تحقیقات سیاسی بین المللی

انتشار هر نشریه بر اساس اهداف خاصی انجام می گیرد. نشریه ی تحقیقات سیاسی بین المللی را می توان به عنوان تلاش سازمان یافته ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با هدف توسعه تحقیقات سیاسی بین المللی دانست. بنابراین مقالاتی در این نشریه داوری می شود که از قابلیت های علمی و آکادمیک برای ارتقای دانش روابط بین الملل برخودار باشد. تحولات سیاسی در خاورمیانه طی سال های 2010 به بعد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. روندهای دگرگونی سیاسی در کشورهای لیبی، مصر، تونس، بحرین، عراق و عربستان؛ موج های جدیدی از بی ثباتی منطقه ای را به وجود آورده است. چنین فرآیندی تابعی از تحولات بین المللی بوده و آثار خود را بر تحقیقات سیاسی بین المللی به جا می گذارد.ضرورت های پژوهش علمی ایجاب می کند که پژوهشگران روابط بین الملل در ایران نقطه ی تمرکز خود را بر موضوعاتی قرار دهند که با رویکرد تحقیقات سیاسی بین المللی به تولید نظریه های بین المللی بیانجامد.بنابراین مقالاتی در اولویت هیأت تحریریه و هیأت داوران قرار می گیرد که از رهیافت علمی و بین المللی بهره گرفته و معطوف به موضوعاتی باشد که نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه روابط بین الملل تأمین نماید.


دوره 9, شماره 30 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

سیاست امنیت انرژی امریکا و ژئوپلیتيك انرژی ایران PDF
بهمن ربیعی نیا, عنایت اله یزدانی, حسین مهدیان
تحول روابط بین‌الملل از خِرَدگرایی به تأمل‌گرایی و ظهور فرانظریه به مثابه متا- فیزیک نوین PDF
سید علی منوری
بحران سوريه و امنيت ملي ايران PDF
حسین ربیعی, جعفر نقدی, سجاد نجفی
تبیین سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری در عراق و سوریه PDF
مهدی هدایتی شهیدانی, سجاد مرادی کلارده
رويارويي و رقابت ایران و آمریکا در افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر2001 PDF
مرتضی مصدقی, سیف اله فضلی‌ نژاد
شورای همکاری خلیج‌فارس: از مدیریت همکاری تا تعمیق همگرایی اقتصادی PDF
محسن شکری, رضا اکبریان
پساساختارگرایی، قدرت و فقر نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل (مطالعه موردی: مفهوم امنیت انسانی) PDF
حجت داوند, محمد داوند


شاپا: 7616-2008