تحقیقات سیاسی بین المللی

انتشار هر نشریه بر اساس اهداف خاصی انجام می گیرد. نشریه ی تحقیقات سیاسی بین المللی را می توان به عنوان تلاش سازمان یافته ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با هدف توسعه تحقیقات سیاسی بین المللی دانست. بنابراین مقالاتی در این نشریه داوری می شود که از قابلیت های علمی و آکادمیک برای ارتقای دانش روابط بین الملل برخودار باشد. تحولات سیاسی در خاورمیانه طی سال های 2010 به بعد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. روندهای دگرگونی سیاسی در کشورهای لیبی، مصر، تونس، بحرین، عراق و عربستان؛ موج های جدیدی از بی ثباتی منطقه ای را به وجود آورده است. چنین فرآیندی تابعی از تحولات بین المللی بوده و آثار خود را بر تحقیقات سیاسی بین المللی به جا می گذارد.ضرورت های پژوهش علمی ایجاب می کند که پژوهشگران روابط بین الملل در ایران نقطه ی تمرکز خود را بر موضوعاتی قرار دهند که با رویکرد تحقیقات سیاسی بین المللی به تولید نظریه های بین المللی بیانجامد.بنابراین مقالاتی در اولویت هیأت تحریریه و هیأت داوران قرار می گیرد که از رهیافت علمی و بین المللی بهره گرفته و معطوف به موضوعاتی باشد که نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه روابط بین الملل تأمین نماید.


دوره 8, شماره 28 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران بین‌المللی سوریه در نظام تک- چندقطبی PDF
محمد رضا دهشیری, مسلم گلستان
واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه‌ها (2016-2011) PDF
سید امیر نیاکوئی, احسان اعجازی
بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران PDF
سید مصطفی هاشمی, عبدالرضا فرجی راد, رحیم سرور
راهبرد خاورمیانه‌ای اوباما؛ از واگذاری مسؤولیت تا همراهی محدود PDF
فرزاد محمدزاده ابراهیمی, محمد رضا ملکی, سید جواد امام جمعه زاده
بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در سوریه (در چارچوب نظریه بازی‌ها) PDF
محمد علی شهریاری, اسماعیل شفیعی, نفیسه واعظ
گونه‌شناسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زنان در برخی کشورهای اسلامی PDF
نعیما محمدی
افول و زوال مدل ترکیه در خاورمیانه PDF
بشیر اسماعیلی, محمد زارع زاده, محمد فلاح


شاپا: 7616-2008