نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آبتین, عبدالعزیز, دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی چابهار
آذر, عادل, استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
آذر, عادل, استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
آذر, عادل, استاد دانشگاه تربیت مدرس
آژینی, احمدرضا
آغاز, عسل, دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

ا

ابراهیم پور, حبیب
ابراهیم پور, حبیب, استادیار مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم زاده, حسین, استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ابراهیمی, مریم, دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
احمدی, سیدعلی اکبر, دانشیاردانشگاه پیام نور
احمدی, فریدون, استادیار مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران
اسفندیاری, مرضیه, عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
اعزازی, محمد اسماعیل, استادیار مدیریت مالی دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه سیستان و بلوچستان
اعزازی, محمداسماعیل
افخمی اردکانی, مهدی, عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، معاونت برنامه ریزی
امراللهی بیوکی, ناهید, دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
امیررضوی, پگاه, دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشگاه فردوسی مشهد

ب

بیطرف, فاطمه, کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد

پ

پرویزیان, کوروش, مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران
پناهی, بلال
پور, سمیرا, کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد
پوراشرف, یاسان الله, استادیار دانشگاه ایلام
پویا, علیرضا, استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

ت

توکلی, احمد, استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

1 - 25 (138)    1 2 3 4 5 6 > >> 


شاپا: 2959-2008