مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 15 (1391) اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری چکیده   PDF
سعید مرتضوی, سمیرا پور, فهیمه سادات سعادت یار, فاطمه بیطرف, مصطفی رضایی راد
 
دوره 4, شماره 14 (1390) ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران چکیده   PDF
محمد موسی خانی, امیر مانیان, طهمورث حسنقلی پور, امید میربهاء, عبدالعزیز آبتین
 
شماره 16 (1391) ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی واحدهای فناوری اطلاعات بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریتهای شعب بانک ملت) چکیده   PDF
کوروش پرویزیان, فرهاد حسین زاده لطفی, بهارک فرشادمهر
 
شماره 15 (1391) ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان های ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست چکیده   PDF
نادر حکیمی پور, محمد صادق عوضعلی پور, ذبیح الله قائمی
 
شماره 18 (1391) اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان چکیده   PDF
نظر دهمرده, جواد شهرکی, سمیرا سیف الدین پور, مرضیه اسفندیاری
 
شماره 15 (1391) بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) چکیده   PDF
آذر کفاش پور, احمد توکلی, علی علیزاده زوارم
 
شماره 18 (1391) بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگرانICT در صنعت ارتباطات همراه ایران با استفاده از متدولوژی نقشه‏های شناختی فازی چکیده   PDF
محمّدرضا مهرگان, نادر سیدکلالی
 
شماره 15 (1391) بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان) چکیده   PDF
علی نصر اصفهانی, سجاد شول, محسن عارف نژاد
 
دوره 4, شماره 13 (1390) بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد) چکیده   PDF
شمس الدین ناظمی, سعید مرتضوی, پگاه امیررضوی
 
شماره 16 (1391) بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار چکیده   PDF
شمیم السادات معین زاده میرحسینی, سید سپهر قاضی نوری, داود کریم زادگان مقدم, داود وحدت
 
شماره 16 (1391) بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای صنعتی استان تهران چکیده   PDF
فریدون احمدی, اسفندیار محمدی, بهیه فرجی
 
شماره 18 (1391) بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی چکیده   PDF
مهدی افخمی اردکانی, افسر خلیلی صدرآباد
 
دوره 4, شماره 14 (1390) بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان چکیده   PDF
بهمن کرد تمینی, ملیحه کوهی
 
دوره 5, شماره 17 (1391) بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی چکیده   PDF
رحمت الله صادقیان, نورمحمد یعقوبی, محمداسماعیل اعزازی
 
دوره 4, شماره 13 (1390) بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت ‏پتروشیمی تبریز چکیده   PDF
حبیب ابراهیم پور, جمشید صالحی صدقیانی, حسن خلیلی
 
دوره 4, شماره 13 (1390) بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی : پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی چکیده   PDF
شمس السادات زاهدی, محمود رفیعی
 
دوره 4, شماره 13 (1390) بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران چکیده   PDF
مریم نکودری, نورمحمد یعقوبی
 
شماره 15 (1391) بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسط خدماتی چکیده   PDF
باقر کرد
 
شماره 16 (1391) بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی چکیده   PDF
عباسعلی رستگار, محمود جانقلی, فائزه حیدری, حامد حیدری نیا
 
دوره 4, شماره 13 (1390) بررسی نقش واگذاری شرکت های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها چکیده   PDF
محمد اسماعیل اعزازی, مجتبی فرّخی استاد, مصطفی فرّخی استاد
 
دوره 5, شماره 17 (1391) بهبود سنجش کارایی در مدل تحلیل پوششی داده ها با بهره گیری از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری چکیده   PDF
علی محمدی, کاظم محمدی, محمود جهانبانی
 
دوره 19 (1392) بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP چکیده   PDF
مهناز زارعی, حسن خادمی زارع, محمد باقر فخرزاد
 
شماره 16 (1391) تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد چکیده   PDF
علیرضا پویا, عادل آذر
 
دوره 19 (1392) تأثیر پذیری عملکرد وظیفه ای از اخلاق کاری (مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی) چکیده   PDF
حبیب ابراهیم پور
 
دوره 5, شماره 17 (1391) تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد چکیده   PDF
فریبرز رحیم نیا, عطا الله هرندی, زهرا فاطمی
 
1 - 25 (49) 1 2 > >> 


شاپا: 2959-2008