دوره 10, شماره 2 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

ارائه مدلی جهت بررسی رفتار انبساط استوانه جدار ضخیم تحت بارگذاری انفجاری داخلی PDF
مسعود باقری, جمال زمانی
سنتز و بررسی رفتار حرارتی مایعات یونی هایپرگول جدید بر پایه کاتیون ایمیدازولیوم و آنیون دی سیانامید PDF
رضا فارغی علمداری, جمال زمانی
سنتز کوپلیمر تری بلاک پلی کاپرولاکتون-پلی گلیسیدیل نیترات-پلی کاپرولاکتون به عنوان پلی ال در بایندر پیشرانه PDF
یداله بیات, اکرم السادات رزاقی مقدم, مصطفی قربانی, علیرضا قدیری, مهوش مصاحبی محمدی, حسین دهقانی
بررسی سینتیک تخریب حرارتی آمونیوم پر کلرات- گلیسیدیل آزید پلیمر (AP-GAP) در حضور نانوکاتالیزگر Graphene@Fe3O4 PDF
محمدرضا سویزی, رویا حاجی زاده
بررسی اثر آنتی اکسیدان بر فرایند کهولت اکسایشی رزین پلی بوتادی - ان با گروه هیدروکسیل انتهایی PDF
منصور شهیدزاده, فریده سالاری منش, مهوش زمانی
شبیه‌سازی عددی ضربه سرعت پایین ورق کامپوزیتی مستطیلی تقویت شده با نوارهای آلیاژ حافظه‌دار با در نظر گرفتن تغییرات محلی و لحظه‌ای فازها PDF
حسین حسینی, محمد شرعیات, رحمت الله قاجار
بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر سنتز Nitro-HTPB PDF
حمیدرضا قاینی, هادی ابوسعیدی, هادی معتمدشریعتی


شاپا: 3629-1735