مروری بر برجسته ترین الگوهای اجرایی آموزش بین حرفه ای در علوم سلامت در جهان

زهره وفادار, زهره ونکی, عباس عبادی

چکیده


مقدمه: یکی از تحولات مهم آموزش علوم سلامت در چند دهه­ی اخیر در سطح جهانی، در جهت پاسخگویی به ضرورت ارتقاء کیفیت و ایمنی درمان­ها و مراقبت­ها، تغییر رویکرد از آموزش تک­حرفه­ای به آموزش بین­حرفه­ای است، این مطالعه با هدف شناسایی و معرفی الگوهای اجرایی معتبر آموزش بین حرفه­ای در جهان انجام شده است.

روش­ها: مطالعه­ی مروری نظام­مند در سال 94- 1393 با بهره­گیری از راهبرد دانشگاه یورک و کلید واژه­های آموزش بین­حرفه­ای و الگوهای اجرایی در 4 پایگاه مطالعات علوم سلامت شاملScience direct و CINAHL و Pub med و Ovid و پایگاه عمومی مقالات علمی Scholar Google و مجلات و سازمان­های مرتبط، در محدوده­ی سال­های 2000 تا 2015  به زبان انگلیسی انجام شده، مقالات بر اساس معیارهای کیفی مبتنی بر هدف، ارزیابی و مقالات نهایی انتخاب گردیدند، از 3137 مقاله­ی بازیابی شده اولیه، 15 مقاله واجد معیارهای کیفی بودند. نتایج بر اساس رویکرد نظریه­پردازی ملیس2011 و در 3 مقوله­ی" چارچوب مفهومی و مبانی علمی"، "چارچوب اجرایی و مداخلات آموزشی" و "ارزیابی پیامدهای آموزشی" در الگوها استخراج و نتایج به شیوه تفضیلی ارائه گردید.

یافته­ها: هفت الگوی اجرایی معتبر در آموزش بین­حرفه­ای، شامل الگوی دانشگاه بریتیش کلمبیا و دالهوزی از کانادا، دانشگاه واشینگتن، فرانکلین و فلوریدا از آمریکا و دانشگاه لینکوپینگ از سوئد و دانشگاه لیزستر از انگلستان شناسایی شدند. هدف آموزش بین­حرفه­ای در الگوهای اجرایی، تکامل تدریجی هویت در فراگیران علوم سلامت از هویت تک­حرفه­ای به هویت بین­حرفه­ای  بود، چارچوب مفهومی الگوها، مبتنی بر نظریه­های معتبر روانشناختی فردی و اجتماعی و آموزشی، چارچوب اجرایی بر ارتقاء فرایند اجتماعی شدن حرفه­ای فراگیران با توسعه همکاری و تعاملات بین حرفه­ای در قالب یادگیری مبتنی بر خدمات سلامت جامعه متمرکز بوده، و پیامدها نیز در سه حیطه­ی فراگیران، اساتید و بیماران با ابزار­های کیفی وکمی ارزیابی شده است.

نتیجه­گیری: الگوهای اجرایی در برنامه­های آموزش بین­حرفه­ای، با ایجاد تعاملات گسترده بین­حرفه­ای و مبتنی بر نیاز سلامتی جوامع، زمینه­ی ارتقاء فرآیند اجتماعی شدن حرفه­ای دانشجویان علوم سلامت را در جهت کسب هویت بین حرفه­ای در کنار هویت حرفه­ای فراهم آورده و بدین ترتیب صلاحیت و توانمندی لازم جهت ارائه مراقبت تیمی جامع و یکپارچه مبتنی بر مددجو را در دانش آموختگان علوم سلامت به وجود می­آورند. 


موضوع


آموزش بین حرفه ای; الگوهای آموزشی; علوم سلامت; مطالعات مروری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.