آرشیو رازی

در راستاى انجام فعاليتهاى علمى پژوهشى و ارتقاء سطح آگاهى و دانش مخاطبين و در جهت اهداف، سياستها و ديدگاههاى مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم‌سازى رازى، مجله علمى پژوهشى آرشيو رازى با مجوز رسمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى منتشر مي‌شود. هدف اين مجله انتشار تازه‌ها و يافته‌هاى علمى دانشمندان مؤسسه رازى و ساير مراکز مشابه در زمينه فرآورده‌هاى بيولوژيک، تحقيق و پيشگيرى بيماريهاى عفونى مي‌باشد.


دوره 71, شماره 4 (2016)

فهرست مطالب

مقالات

آناليز ژنتيکي سويه¬هاي باليني و واکسينال سياه سرفه به روش پالس فيلد ژل الکتروفورزيس PDF
آناهیتا بهمنجه, پژواک خاکی, سهیلا مرادی بيدهندی, رسول حسین پور, مجتبی نوفلی
بررسي کشتارگاهی آلودگی کبد و ريه نشخوارکنندگان به کرم¬هاي انگلي زئونوز در استان فارس، ايران PDF
طاهره محمد زاده, شهاب شمس, خدیجه خانعلیها, محمد حسین مرحمتی زاده, عبدالرضا وفا
کاراکتريزاسيون مولکولي رئو ويروس پرندگان جدا شده از برخي گله¬هاي مرغ مادر ايران PDF
مهدی هدایتی, بهرام شجاع دوست, مصطفی پیغمبری, آرش غليانچی لنگرودی
جداسازي باکتريوفاژهاي ليتيک عليه سويه هاي بيماريزاي اشريشياکلي طيور در شمالغرب ايران PDF
راحله مجدانی
شناسايي انگل¬هاي خارجي در طيور بومي مناطق جنوبي آذربايجان غربي، ايران: شيوع و اهميت PDF
منصور ابراهیمی, خضر سمیعی, دانا انوشه, محمد حسین راضی جلالی
مطالعه تغييرات آسيب شناختي و تحليل بيوشيميايي سولفاديازين تزريق شده در تخم مرغ بر روي عضله سينه¬اي جنين جوجه¬ها PDF
حنانه گلشاهی, رضا صیرفی, عاطفه عراقی, محدثه ابو حسيني طبري
اثر تزريق eCG به همراه α PGF2 و GnRH بر عملکرد توليدمثلي ميش¬هاي زندي در خارج فصل توليدمثل PDF
علیرضا حسين زاده اسکي, رضا مسعودی, احمد زارع شحنه, سکینه اسدزاده, عیسی درنده, حسن صادقی پناه
انگل¬های دستگاه گوارش ميمون زرد آفريقايی (Cercopithecus aethiops): مخزن بالقوه برای انتقال به انسان PDF
عبدالحسین دليمی اصل, غلامرضا معتمدی, محمد حسن حبل الورید, امیر عبدلی


شاپا: 9872-2008