اثر گزش تجربي عقرب مزوبتوس اپئوس در ماکيان

محمد خسروی, منصور میاحی, سید میثاق جلالی, آناهیتا رضایی, احمد تقوی مقدم, زهره حسینی, سیده کلثوم برزگر, سمیه آزاد منش

چکیده


اين مطالعه اثرات باليني، هماتولوژي و پاتولوژي زهر عقرب مزوبتوس اپئوس در ماکيان را بررسي نموده است. پنج دوز از زهر مزوبتوس اپئوس (5/0، 2، 5، 10 و 20 mg/kg) به صورت زير پوستي به ماکيان بالغ، شامل چهار قطعه در هر گروه تزريق شد. در زمان مطالعه علائم باليني ثبت شد: نمونه خون جهت بررسي هماتولوژي اخذ شد و کالبد گشايي کامل انجام شد. سه روز پس تزريق سم، ارزيابي ظاهري انجام شد و نمونه­ هاي بافتي از کبد، کليه، قلب، ريه، روده و مغز اخذ شد. ميزان کشندگي در تجويز داخل وريدي 15 mg/kg بود. نخستين علائم باليني، پاتولوژي و هماتولوژي به ترتيب در مقادير 2، 5 و 5/0 mg/kg مشاهده شد. ارزيابي هماتولوژي پس از گزش تجربي بيانگر کاهش ميزان لنفوسيت­ها پس از گزش تجربي و تقريبا بازگشت به ميزان طبيعي در همه گروه­ها بود، درحاليکه ميزان هتروفيل­ها طي زمان آزمايش افزايش يافته بود. علاوه بر اين تعداد گلبول­هاي سفيد و هماتوکريت در همه فواصل نمونه گيري ثابت بود. بررسي پاتولوژيک نمايانگر خونريزي شديد ريوي، ادم ريوي و مغزي، نکروز لوله هاي کليوي، خونريزي از کليه و قلب، ترومبوز هياليني و احتقان کبد بود. با توجه نتايج ماکيان تقريبا نسبت به اثرات سمي زهر مقاوم مي­ باشند.


موضوع


مزوبتوس اپئوس; زهر; ماکيان; هماتولوژي; پاتولوژي

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.