آرشیو رازی

در راستاى انجام فعاليتهاى علمى پژوهشى و ارتقاء سطح آگاهى و دانش مخاطبين و در جهت اهداف، سياستها و ديدگاههاى مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم‌سازى رازى، مجله علمى پژوهشى آرشيو رازى با مجوز رسمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى منتشر مي‌شود. هدف اين مجله انتشار تازه‌ها و يافته‌هاى علمى دانشمندان مؤسسه رازى و ساير مراکز مشابه در زمينه فرآورده‌هاى بيولوژيک، تحقيق و پيشگيرى بيماريهاى عفونى مي‌باشد.


دوره 72, شماره 1 (2017)

فهرست مطالب

مقالات

شناسايي سه ژن حدت در اشريشيا کولي‌هاي جدا شده از جوجه‌هاي گوشتي تجاري مبتلا به کلي باسيلوز و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آنها در ناحيه تبريز، ايران PDF
بهرام حسنی, منصور بنانی, حسین گودرزی, محسن محمودزاده اخيجهانی
مطالعه باکتريولوژيک و درماني بر مانهيميا هموليتيکا و پاستورلا مولتوسيدا در گوساله هاي مبتلا به بيماري تنفسي در گاوداري هاي شيري تهران PDF
شاهین فکور, ایرج نوروزیان
فراواني، تنوع و تغييرات فصلي کنه هاي سخت گاو در استان اصفهان PDF
وحید نعمان, محمد عبدي گودرزي, عبدالرضا نبی نژاد
اثر گزش تجربي عقرب مزوبتوس اپئوس در ماکيان PDF
محمد خسروی, منصور میاحی, سید میثاق جلالی, آناهیتا رضایی, احمد تقوی مقدم, زهره حسینی, سیده کلثوم برزگر, سمیه آزاد منش
بهبود بازده توليد مثلي در گوسفندان ايراني نژاد زل با استفاده از تزريق هورمون¬هاي استراديول و اکسي توسين در فصل توليد مثلي PDF
افشین سيفي- جمادي, رضا مسعودی, علیرضا حسين زاده اسکی, حمید کهرام, محسن شرفی, سید دانیال معين آل داوود, عبدالحسن صادقي پناه
بهينهسازي فرايند غيرفعال سازي ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 توسط فرمالين در توليد واکسن کشته آنفلوانزاي طيور PDF
بهروز راعي جديدي, حمید عرفان نیا, علی آمقی
تعيين آلودگي به تيلريا اکويي و بابزيا کابالي در اسبهاي استان کردستان با استفاده از روشهاي مولکولي و ميکروسکوپي PDF
سیامک کاکه خاني, صادق رهبری, رسول مدنی, سعید بکایی
سطوح سرمي پارامترهای اينترلوکين 17 در کودکان مبتلا به عفونت هليکوباکتر پيلوری و مقايسه آن با گروه سالم PDF
مهدی بزرگی, حامی کابوسی, سعید شیر علی


شاپا: 9872-2008