نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آبتین, علیرضا, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران،
آزاد منش, سمیه, دانشگاه شهيد چمران، اهواز
آزادمهر, عباس, دانشگاه علوم پزشکي قزوين
آمقی, علی, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي
آویزه, رضا, گروه علوم درمانگاهي، دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران

ا

ابراهیمی, محمد, موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
ابراهیمی, محمد, بخش تحقيق بيماريهای طيور، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايران. ()
ابراهیمی, منصور, دانشگاه شهيد چمران اهواز
ابو حسيني طبري, محدثه, دانشگاه تخصصي فناوري¬هاي نوين آمل
احمدی بلوطکی, مهران, گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ايران
ازغندی, مرجان, دانشگاه فردوسي مشهد
اسدزاده, سکینه, دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار،
اسکویی زاده, کتایون, دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران
اسلام پناه, محمد, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران
اسلام پناه, محمد, بخش آسيب شناسی، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي، کرج، ايران (ایران)
اسلمی نژاد, علی اصغر, دانشگاه فردوسي مشهد
اسماعیل نیا, کسری, موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
اسمعیلی نژاد, مجید, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی
اسمعيلی زاد, مجيد, بخش آزمايشگاه مرکزی، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايران
اشتری, عباس, آزمايشگاه مرجع مايکوپلاسما، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايران
اشتری, عباس, بخش تحقيق و تشخيص بيماريهای باکتريايی طيور، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايران
اشراقی سامانی, نیما, دانشجوی دکتری دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران
افخم نیا, محمد رضا, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران،
افشاری, اصغر, موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
اکبری, ابوالفضل, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران

1 - 25 (317)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


شاپا: 9872-2008