مدیریت آب در کشاورزی


دوره 3, شماره 1 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

تبيين رابطه شوري آب آبیاری و شوري خاك PDF
سید علی محمد چراغی, مهدی کریمی
عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال¬های آبیاری پوشش‌دار درجه سه PDF
محمد جواد زالی پور, محمد کریم معتمد
جوانه‌زنی و رشد گياهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب PDF
ابوالفضل ناصری, ساناز عزت پور, محمد باقر خورشیدی, اکبر عبدي قاضي‏‏‏ جهان
حکمرانی آب: مروری بر مفاهیم، چالش¬ها، ابزارها و تدابیر نهادی PDF
فاطمه عسکری بزایه
مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی PDF
فرحناز سهراب, قاسم زارعی
کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش¬های ژئوممبران PDF
رضا بهراملو, سید حسین موسوی فضل, نادر عباسی
بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری PDF
خالد احمدالی, عبدالمجید لیاقت, عباسعلی پور محسنی