سیاست های راهبردی و کلان

اهداف و سیاستهای اصلی این نشریه (به عنوان محورهای پیشنهادی) عبارتند از:

    گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های نظارت و ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی و سند چشم انداز.     توسعه الگوها و تئوری‌های نظارت و ارزیابی فعلی و ساخت نظریه‌های جدید.     انتقال و تبادل تجربیات ودستاوردهای تازه علمی در سطح بین‌المللی و انتشار تجربیات جهانی از نحوه نظارت و ارزیابی بر سیاست‌های کلان و چشم‌انداز.     انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش در حوزه نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلان نظام و تحقق اهداف سند چشم‌انداز.     تبدیل شدن به مرجع اصلی شاخصهای ساده و ترکیبی نظارت و ارزیابی راهبردی و کلان.    در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان،مدیران و مسئولان کشور و کمک موثر به مسئولان و مدیران ارشد نظام در تصمیم‌گیری و حل مشکلات و معضلات کلان کشور.    ارتقا و توسعه فرهنگ نظارت و ارزیابی و جهت‌دهی برای اقتصاد مقاومتی و  توسعه پایدار کشور.     ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه‌های نو در حوزه نظارت و ارزیابی کلان و راهبردی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.


دوره 5, شماره 19 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی انتقادی سیاستگذاری گردشگری در آینه اسناد و قوانین فرادستی ایران PDF
هادی ویسی
تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران PDF
علیرضا کرباسی, سید حسین محمدزاده
کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل PDF
رامیار رفاعی, مرتضی سامتی, شهرزاد سید صالحی, ژیار رفاعی
تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی PDF
صابر خداوردیزاده, علی رضازاده, شیرزاد میرزایی
اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران PDF
سعید دائی کریم زاده, محمود سلیمانی
جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه PDF
مهدی صبوری پور, کیمیا کبریتی
تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان PDF
سید مجتبی واعظی, حمید مسعودی
ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن PDF
محمد رضا دهشیری, فرشته معبودی نژاد


شاپا: ۲۳۴۵-۲۵۵۲‬